วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'นิด้าโพล' เผย ปชช.ชม 'บิ๊กตู่' ทำงานตำแหน่งนายกฯดีมาก

'นิด้าโพล' เผย ปชช.ชม 'บิ๊กตู่' ทำงานตำแหน่งนายกฯดีมาก

  • Share:

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจคนไทยชม "บิ๊กตู่" ทำงานดีมาก-ตั้งใจเพื่อชาติ พร้อมประทับใจผลงาน "บิ๊กป้อม" ตามด้วย "กอบกาญจน์-วิษณุ-สมคิด" ด้าน "บิ๊กเจี๊ยบ-บิ๊กเข้-บิ๊กจิน" ติดโผ รมต.ปชช.ไม่รู้จัก...

วันที่ 21 ส.ค. 59 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,250 คน เรื่อง "2 ปี ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" พบว่า ประชาชนร้อยละ 42.4 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำงานในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ดีมาก ร้อยละ 45.20 ระบุว่าพล.อ.ประยุทธ์ ทำงานในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ค่อนข้างดี ขณะที่ร้อยละ 6.32 ระบุว่าทำงานในตำแหน่งนายกฯได้ไม่ค่อยดี  ร้อยละ 3.52 เห็นว่าทำงานในตำแหน่งนายกฯได้ไม่ดีเลย ร้อยละ 1.28 ระบุอื่นๆ ได้แก่ ทำงานในตำแหน่งนายกฯได้ดีระดับปานกลาง  และไม่ระบุหรือไม่แน่ใจ  ส่วนลักษณะการทำงานในรอบ 2 ปีของนายกรัฐมนตรีในด้านต่างๆ พบว่าด้านอุดมการณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์นั้น ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.84 ระบุว่ามีอุดมการณ์และความตั้งใจทำงานเพื่อชาติและประชาชน  ร้อยละ 8.16 เห็นว่าไม่มีอุดมการณ์ คิดแต่จะทำงานเพื่อรักษาอำนาจของตนเองและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ร้อยละ 0.16 ระบุว่าบางเรื่องมีอุดมการณ์ แต่ในบางครั้งก็ไม่มีอุดมการณ์  ด้านความกล้าตัดสินใจ พบว่าประชาชนร้อยละ 85.68 ระบุว่าพล.อ.ประยุทธ์กล้าตัดสินใจในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญ  ร้อยละ 8.80 เห็นว่าพล.อ.ประยุทธ์ไม่กล้าตัดสินใจ ร้อยละ 0.24 ระบุว่ามีความกล้าตัดสินใจในบางประเด็น 

ด้านบุคลิกภาพผู้นำของ พล.อ.ประยุทธ์ พบว่า ประชาชนร้อยละ 62.80 ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำแบบทหาร  ร้อยละ 14.40 เห็นว่ามีบุคลิกภาพผู้นำแบบประชาธิปไตย ร้อยละ 18.96 ระบุว่ามีบุคลิกภาพผู้นำแบบก้ำกึ่ง ทั้งผู้นำแบบประชาธิปไตยและผู้นำแบบทหาร ร้อยละ 0.08 ระบุว่าไม่มีความเป็นผู้นำเลย  ด้านประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศของพล.อ.ประยุทธ์ พบว่าประชาชนร้อยละ 79.60 ระบุว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศ  ร้อยละ 12.64 เห็นว่า ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน  ร้อยละ 0.80 ระบุว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาบางอย่าง  ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการทำงานของ พล.อ.ประยุทธ์ พบว่าประชาชนร้อยละ 72.88 ระบุว่าการทำงานความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ร้อยละ 10.40 ระบุว่า การทำงานไม่มีความโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ ร้อยละ 0.56 ระบุว่า การทำงานบางอย่างมีความโปร่งใส แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้

เมื่อถามถึงความประทับใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ พบว่า อันดับ 1 ประชาชนร้อยละ 46.80 ระบุว่าประทับใจในการทำงานของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม อันดับ 2 ร้อยละ 46 ระบุว่าเป็นนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา อันดับ 3 ร้อยละ 45.60 ระบุว่านายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อันดับ 4 ร้อยละ 45.12 ระบุว่านายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี อันดับ 5 ร้อยละ 44.16 ระบุว่าเป็นพล.อ.ไพบูลย์  คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม  ส่วนรัฐมนตรีที่ประชาชนไม่ประทับใจ 5 อันดับแรก พบว่าอันดับ 1 ประชาชนร้อยละ 21.04 ระบุว่าไม่ประทับใจพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์  อันดับ 2 ร้อยละ 20.8 ระบุว่านายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง อันดับ 3 ร้อยละ 20.72 ระบุว่านายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง และพล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ  อันดับ 4 ร้อยละ 20.56 ระบุว่าพล.อ.สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ และอันดับ 5 ร้อยละ 20.48 ระบุว่านางอภิรดี  ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ และนายสุวิทย์  เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ 

สำหรับรัฐมนตรีที่ประชาชนไม่รู้จักนั้น อันดับ 1 ประชาชนร้อยละ 15.44 ระบุว่าไม่รู้จัก พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี อันดับ 2 ร้อยละ 15.36 ระบุว่า พล.ร.อ.ณรงค์  พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี อันดับ 3 ร้อยละ 14.96 ระบุว่า นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  อันดับ 4 ร้อยละ 13.84 ระบุว่า พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี อันดับ 5 ร้อยละ 13.76 ระบุว่า นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ และนางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้