วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'องอาจ' ซัด สนช. อย่าหัวหมอ ปมเลือกนายกฯ ขอตรงไปตรงมา

"องอาจ" ซัด สนช. อย่าปู้ยี่ปู้ยำทำตามใจ ปมเลือกนายกฯ ขอตรงไปตรงมาตามเจตนารมณ์เดิม แนะ กรธ.ยึด 4 ข้อ ให้ชาติเดินหน้าต่อราบรื่น...

วันที่ 21 ส.ค. 59 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี ที่ สนช. ตีความคำถามพ่วงที่ผ่านประชามติมาแล้ว ให้ ส.ว. มีสิทธิเสนอชื่อนายกฯ ว่า เรื่องนี้ไม่มีอะไรต้องตีความ ไม่ว่าจะแบบกว้างๆ คือ ส.ว. สามารถเสนอชื่อนายกฯ ได้ ตั้งแต่เริ่มต้นประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกฯ ครั้งแรก หรือตีความแบบแคบที่สามารถเสนอชื่อ หลังจากที่รัฐสภาไม่สามารถเลือกนายกฯตามบัญชีพรรคการเมืองได้ ตามที่ สนช. เสนอเพราะสาระในคำถามพ่วงชัดเจนตั้งแต่ต้นแล้วว่า ให้วุฒิสภาร่วมเห็นชอบ หรือ เลือกนายกฯ ไม่มีข้อความไหนในคำถามพ่วงที่ระบุว่า ให้วุฒิสภาเสนอชื่อผู้สมควรเป็นนายกฯ ถ้า สนช. ต้องการให้ ส.ว.เสนอชื่อด้วยก็ควรใส่คำว่า "เสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี" ไว้ในคำถามพ่วง ตั้งแต่ตอนทำประชามติเลย ไม่ควรมาเสนอให้ตีความแบบกว้างหรือแบบแคบอีก และช่วงระหว่างการทำประชามติก็ไม่ได้ระบุว่า จะให้ ส.ว.เสนอชื่อนายกฯ สนช. ควรทำเรื่องนี้ตรงไปตรงมา อย่าหัวหมอ อย่าคิดว่าประชาชนส่วนมากลงประชามติเห็นชอบคำถามพ่วงแล้ว จะมาปู้ยี่ปู้ยำทำตามอำเภอใจอย่างไรก็ได้

นายองอาจ กล่าวต่อว่า เพื่อให้การนำคำถามพ่วงมาใส่ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญโดยสมบูรณ์ กรธ.ควรพิจารณาดังนี้ 1. คำนึงถึงเจตนารมณ์ของคำถามพ่วงที่ประชาชนส่วนมากออกเสียงประชามติเห็นชอบ 2. ดำเนินการตามเนื้อหาสาระที่ระบุไว้ในคำถามพ่วงอย่างเคร่งครัดเป็นหลัก 3. การนำคำถามพ่วงมาใส่ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ควรกระทบกับเนื้อหาสาระหลักของร่างรัฐธรรมนูญ จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนส่วนมากให้ความเห็นชอบไปแล้ว 4. ไม่ควรให้คำถามพ่วงถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งจึงหวังว่า กรธ.จะนำคำถามพ่วงไปใส่ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญด้วยความสุขุมรอบคอบ ชอบธรรม และยึดหลักการที่ถูกต้องบนพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อให้รัฐธรรมนูญสามารถประกาศใช้ ให้ประเทศเดินหน้าด้วยความราบรื่นตามโรดแม็ปต่อไป

"องอาจ" ซัด สนช. อย่าปู้ยี่ปู้ยำทำตามใจ ปมเลือกนายกฯ ขอตรงไปตรงมาตามเจตนารมณ์เดิม แนะ กรธ.ยึด 4 ข้อ ให้ชาติเดินหน้าต่อราบรื่น... 21 ส.ค. 2559 12:04 21 ส.ค. 2559 12:54 ไทยรัฐ