วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สำเร็จแล้ว 30 เปอร์เซ็นต์

ได้คืบจะเอาศอก ได้ศอกจะเอาวา ปฏิบัติ การไล่ล่าทวงคืนที่ดิน สปก. 4.32 แสนไร่ ในพื้นที่ 25 จังหวัดรวมทั้งสิ้น 431 แปลง

โดยใช้อำนาจพิเศษ ม.44 ของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ประกาศให้ผู้ครอบครองที่ดิน สปก.แปลงใหญ่ ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป ต้องส่งมอบที่ดินคืน ให้ทางราชการภายใน 30 วัน

ล่าสุด พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ เปิดเผยข่าวดีว่าสามารถ เรียกคืนที่ดิน สปก.สำเร็จแล้ว 1.51 แสนไร่ อย่างสะดวกโยธิน

เนื่องจากผู้ครอบครองยินยอมคืนที่ดิน สปก.ด้วยความสมัครใจ

(หรือถึงไม่สมัครใจจะคืน แต่ต้องยอมคืน เพราะรู้ว่าผิดกฎหมายเต็มเปา)

ดังนั้น จึงยังเหลือที่ดิน สปก.อีก 2.8 แสนไร่ ซึ่งผู้ครอบครองยื่นคำร้องคัดค้านพร้อมมีหลักฐานเอกสารสิทธิที่ดินมายืนยัน

อ้างว่าที่ดินแปลงที่ครอบครองอยู่นอกเขตที่ดิน สปก.

หรือได้ซื้อต่อจากผู้ครอบครองรายเดิมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

หรือเหตุผลอื่นๆ อีกเยอะแยะมากมาย

“แม่ลูกจันทร์” ขอชื่นชม พล.อ.ฉัตรชัย ที่ไล่ทวงที่ดิน สปก.คืนมาเป็นของรัฐได้แล้วถึง 30 เปอร์เซ็นต์

ส่วนที่เหลืออีก 70 เปอร์เซ็นต์ที่ผู้ครอบครองไม่ยอมคืนจะต้องตรวจสอบหลักฐานให้ได้ข้อยุติภายใน 30 วัน

ถ้าตรวจสอบพบว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นที่ดิน สปก.ซึ่งซื้อต่อจากเกษตรกรตัวจริงมาอีกที ผู้ครอบครองจะต้องส่งมอบที่ดินคืนให้ราชการภายใน 90 วัน

เพื่อนำไปจัดสรรให้พี่น้องเกษตรกร ใช้ทำกินต่อไป

“แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่าหลังจากการตรวจสอบหลักฐานการครอบครองเสร็จสิ้นลง พล.อ.ฉัตรชัย จะสามารถยึดที่ดิน สปก.ในส่วนที่เหลืออีก 2.8 แสนไร่ คืนกลับมาได้อีกบานตะเกียง

เนื่องจาก พ.ร.บ.ที่ดิน สปก.กำหนดเงื่อนไขว่าผู้ครอบครองที่ดิน สปก.ต้องเป็นเกษตรกรผู้มีฐานะยากจน

และห้ามขายห้ามโอนที่ดิน สปก. ให้ผู้อื่นทุกกรณี

ด้วยเหตุนี้ เอกชนเศรษฐีนายทุนที่ครอบครองที่ดิน สปก.เกิน 500 ไร่ขึ้นไป จึงผิดกฎหมายเต็มประตู

“แม่ลูกจันทร์” ยํ้าอีกครั้งว่า ที่ดิน สปก.ที่ยึดคืนมาเป็นของรัฐทั้งหมด “พล.อ.ฉัตรชัย” จะนำไปแบ่งซอยจัดสรรให้เกษตรกรที่มีฐานะยากจนใช้ทำกินในรูปที่ดินสหกรณ์

คาดว่าจะมีพี่น้องเกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้นับหมื่นราย

อย่างไรก็ดี “แม่ลูกจันทร์” มีข้อเสนอด่วนจี๋ให้ “พล.อ.ฉัตรชัย”

ผู้รับผิดชอบโครงการนี้โดยตรงรับไปพิจารณา

ขอให้ท่านกำหนดเงื่อนไขการจัดสรรที่ดิน สปก.อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

ควรจัดสรรให้เฉพาะเกษตรกรผู้มีฐานะยากจน และไม่มีที่ดินทำกินของตัวเอง

ข้อสำคัญเกษตรกรที่เคยได้รับแจกที่ดิน สปก.ไปแล้ว และได้แอบเอาที่ดิน สปก.ไปขายต่อให้นายทุน

ไม่ควรได้รับการจัดสรรที่ดินสปก.รอบใหม่จากรัฐบาล

ในเมื่อเอกชนผู้ซื้อที่ดิน สปก.มีความผิดต้องคืนที่ดินให้ราชการ

เกษตรกรที่เอาที่ดิน สปก. (ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐ) ไปขายต่อให้ผู้อื่นก็ต้องมีความผิด ต้องติดแบล็กลิสต์เช่นกัน

เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แล.

“แม่ลูกจันทร์”

21 ส.ค. 2559 09:57 21 ส.ค. 2559 09:58 ไทยรัฐ