Thairath Logo
กีฬา

จี้สอบตีกลับงบ 55 ล. ตั้ง รง.แปรรูปยาง

Share :

นายสมพาศ นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 6 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (ก.ธ.จ.พัทลุง) เพื่อตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง และที่สร้างความประหลาดใจให้กับคณะกรรมการ ก.ธ.จ.พัทลุง เมื่อตัวแทน สนง.สหกรณ์จังหวัดพัทลุงชี้แจงว่า โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพาราของงบยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จำนวน 55 ล้านบาทเศษ ได้ถูกส่งคืนให้กับรัฐบาล เนื่องจากก่อหนี้ผูกพันไม่ทันตามกำหนดเวลาภายในวันที่ 31 มี.ค.2559 ที่ผ่านมา โครงการดังกล่าว เป็นการจัดตั้งโรงงานผลิตยางปูพื้นจากยางพาราและขี้เลื่อยไม้ยางของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนหมอทอง ต.โคกสัก อ.เขาชัยสน

การจัดตั้งโรงงานผลิตยางแท่ง (STR)โรงงานการผลิตผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ในประเทศ เช่น ยางรัดของ รองเท้าบูต ถุงมือยาง ฯลฯ ของสหกรณ์ป่าบอน อ.ป่าบอน โครงการดังกล่าวได้ดำเนินงานไปแล้วในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ชุมพร และนครศรีธรรมราช แต่ จ.พัทลุงไม่สามารถดำเนินการได้จนถูกคืนเงินในที่สุด

ตัวแทน สนง.สหกรณ์จังหวัดพัทลุงชี้แจงอีกว่าสาเหตุที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้นั้น เนื่องจากเพิ่งได้รับหนังสือจาก ผวจ.สุราษฎร์ธานี วันที่16ก.พ.2559 หลังจากที่ถูกคืนเงิน ทาง สนง.สหกรณ์ฯได้ยื่นอุทธรณ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ไม่สำเร็จ ทำให้ชาวสวนยางพารา จ.พัทลุงต้องสูญเสียโอกาสครั้งสำคัญ ทาง ก.ธ.จ.พัทลุงจึงเรียกร้องให้นายสมพาศ นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต6 นำเรื่องไปแจ้งให้รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบได้รับทราบ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต่อไป ก่อนหน้า จ.พัทลุงได้จัดสรรงบประมาณกว่า 35 ล้านบาท ในการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม แต่จนถึงขณะนี้ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะไม่มีโรงงานบำบัดน้ำเสีย ทำให้ชาวสวนปาล์มน้ำมันจ.พัทลุง ไม่ได้รับประโยชน์จากโรงงานดังกล่าวแต่อย่างใด.

อ่านเพิ่มเติม...
โรงงานแปรรูปยางพารายางพาราโรงงานผลิตยางแท่งพัทลุงสมพาศ นิลพันธ์ข่าวข่าวภูมิภาคไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐฉบับพิมพ์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐthairath