วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทูตไทยฯ กรุงวอชิงตัน มอบสัมฤทธิบัตรครูอาสาสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย

ทูตไทยฯ กรุงวอชิงตัน มอบสัมฤทธิบัตรครูอาสาสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย

  • Share:

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มอบสัมฤทธิบัตรคณะครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ชื่นชม เสียสละและทุ่มเท ช่วยรักษาความเป็นไทยและอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม

พระครูสิริสิทธิวิเทศ (เรืองฤทธิ์ สมิทฺธิญาโณ) รองประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นำคณะครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 จำนวน 6 คน แบ่งเป็นครูอาสาสมัครประจำปี 2 คน คือ ศิริกาญจน์ จันทร์โสภา (ครูเอี้ยม) สรัญรัตน์ บุญอินทร์ (ครูเน็ตตี้) และครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน 4 คน คือ บุศรา ทับทิมศรี (ครูบุศ) สุภาภรณ์ ฉิมปรีดา (ครูต้นอ้อ) ปนัสยา สุมนวรางกูร (ครูชฎา) และณฐธิดา ชมโลก (ครูอาร์โปร) ที่มาพร้อมด้วย คุณพนมรัตน์ มุขกัง (คุณตู่) ประธานผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับมอบสัมฤทธิบัตร จากเอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ ในโอกาสที่ใกล้เสร็จสิ้นภารกิจการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชนไทย-อเมริกัน 154 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนประจำปี (หลักสูตร 28 สัปดาห์) จำนวน 82 คน (เป็นผู้ใหญ่ 9 คน) และเป็นนักเรียนภาคฤดูร้อน 72 คน เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่ผ่านมา

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวชื่นชมบทบาทคณะครูอาสาสมัครแม่พิมพ์ของชาติที่ได้เสียสละและทุ่มเททั้ง 6 คน รวมทั้งครูอาสาสมัครที่กระจายอยู่ตามวัดไทยในมลรัฐต่างๆ ทั้ง 12 วัดทั้ง 62 คน รวมทั้งที่กระจายไปสอนในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เยอรมนี อีก 9 คน ในแต่ละปีได้มีส่วนช่วยรักษาความเป็นไทย และอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทยในต่างประเทศอย่างเหนียวแน่น ซึ่งเห็นได้ว่าโครงการฯ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ที่เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2527 ได้เจริญรุดหน้าไปมาก และปัจจุบันมีครูอาสาสมัครมาช่วยสอนอย่างเป็นระบบและครอบคลุมในหลายพื้นที่ทั่วสหรัฐอเมริกา จนหลายแห่งแม้แต่ชาวอเมริกันและชาวต่างชาติก็สนใจมาเรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยจำนวนมาก

คณะครูอาสาสมัครวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้สอนวิชาภาษาไทยและดนตรีไทยเป็นหลักในช่วงระหว่างปีแบ่งนักเรียนตามอายุและระดับพื้นฐานความรู้ตั้งแต่ชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นปลาย และเน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีไทยตลอดทั้งปี อาทิ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ งานทอดกฐิน กิจกรรมวันพ่อ วันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมมุทิตาสักการะพระสงฆ์และพระธรรมทูต วันสำคัญทางพุทธศาสนา งานเทศน์มหาชาติ งานประเพณีลอยกระทง และกิจกรรมสงกรานต์ เป็นต้น โดยทั้ง ครูศิริกาญจน์ จันทร์โสภา (ครูเอี้ยม) และครูสรัญรัตน์ บุญอินทร์ (ครูเน็ตตี้) ได้สอนและพำนักอาศัยที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2558 และจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่จนถึงเดือน ต.ค. 2559

ส่วนกิจกรรมภาคฤดูร้อนของคณะครูทั้ง 6 คน โดยมี ครูบุศรา ทับทิมศรี เป็นครูใหญ่ จะเน้นสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยทั้งในระดับอนุบาล ประถมและมัธยม และเปิดการเรียนการสอนทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีระหว่างวันที่ 13 มิ.ย. - 25 ส.ค. 2559  (11 สัปดาห์) มีกิจกรรมที่เด็กๆ ได้รับความสนุกสนานและความบันเทิงพร้อมความรู้ มีวันกีฬาครอบครัวสัมพันธ์สร้างความรักความผูกพันและความสามัคคีระหว่างชุมชนไทยในพื้นที่ และมีการสอดแทรกงานศิลปะ นาฏศิลป์และดนตรีไทย ซึ่งเมื่อวัดไทยฯ มีการจัดกิจกรรมงานบุญทุกครั้งจะมีการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย การตกแต่งประดับประดา รวมถึงการจัดเรียงมาลัยดอกไม้และพานพุ่มเครื่องราชสักการะของเหล่านักเรียน โดยเฉพาะเยาวชนตัวน้อยๆ ให้ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมงานได้ซาบซึ้ง ภูมิใจ และประทับใจผลงานทุกครั้ง ในส่วนของดนตรีไทย บ่อยครั้งจะมีรุ่นคุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย และพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเล่นเครื่องดนตรีไทย โดยเฉพาะเครื่องสายที่หารับชมได้ยากในต่างประเทศ น่าจะทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันดีของไทยนี้คงอยู่สืบไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้