วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“พระพรหม” สิงห์บุรี เมตตาผู้มิสุข..กรุณาผู้มีทุกข์

โดย รัก-ยม

บรรยากาศ “เทวาลัยพระพรหม”

จุดจำหน่ายสินค้า อาหารปลอดภัย โอทอป เอสเอ็มอีรายย่อย อำเภอพรหมบุรี จังหวัด สิงห์บุรี มีมนต์ขลังชวนให้แวะพักกาย สงบใจ

แวะเวียนกันไปชมให้ถ้วนทั่ว ครบทุกจุด อาทิ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2...ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง

เดินทางมาเหนื่อยๆ เมื่อยล้า...ถ้าพอจะมีเวลาอยู่บ้างก็แวะไปใช้บริการคลายเมื่อยกันได้ที่ “ศูนย์การเรียนรู้ฝึกอาชีพ การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก” นวดกันให้มีความสุข

ท่ามกลางบรรยากาศร้อนระอุแดดแรงองศาเดือด เมื่อได้มาเยือน ขึ้นไปกราบสักการะ “พระพรหม” บนเทวาลัยฯ ก็ทำให้รู้สึกเย็นจับจิตหัวใจอย่างน่าอัศจรรย์

เชื่อไม่เชื่ออย่างไร...ขอให้ลองไปพิสูจน์กันดูสักครั้ง

“โอม พราหมเณ นะมะ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา” คาถาบูชาพระพรหม ที่มา...พระราชครูวามเทพมุนี โบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า

คำแปล “ขอเคารพพระพรหม...เมตตา สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้มิสุข...กรุณาสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้มีทุกข์...มุทิตา ยินดีในการบุญ...อุเบกขา วางเฉยในบาป”

“เทวาลัยพระพรหม” กำเนิดเกิดขึ้นมาด้วยศรัทธาผู้คนที่มุ่งหมายให้เป็นสถานที่เผยแพร่ประวัติ “หัวเมืองพรหม” ในอดีต เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้มุ่งมั่นทำดีเพื่อประเทศชาติ

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นจุดแวะพักผู้เดินทาง ผู้ศรัทธาที่เข้ามากราบสักการะขอพรพระพรหม...อุดหนุนสินค้าวิสาหกิจชุมชน

ความสมบูรณ์ของ “เทวาลัยพระพรหม” ที่เห็นในวันนี้ หมายถึงค่าก่อสร้างทั้งหมด ได้จากการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วน โดยเฉพาะคณะศิษย์ “หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม”

ก่อนเที่ยงวัน ดาวเรือง...บัว...กล้วยไม้ ...ดอกไม้สีที่มีกลิ่นหอม ไม่เว้นแม้แต่... พวงมาลัยดอกมะลิ กุหลาบที่นิยมนำมาถวายพระพรหมในวันพฤหัสบดี ...ที่ถือกันว่าเป็นวันประจำของพระพรหม

จุดธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม พร้อมดอกไม้บูชาเป็นส่วนตัวหรือถ้าเป็นครอบครัว หมู่คณะ จะใช้ธูป 16 ดอก...ดอกไม้หนึ่งชุด สำหรับ “ธูป”...จะจุดหรือไม่จุดก็ได้ไม่เป็นไร แต่ต้องมีแสงจากประทีปติดอยู่ ด้วยเชื่อและศรัทธากันว่าแสงจากประทีปจะทำให้เราน้อมจิตถึงพระองค์ได้

เดินเวียนขวารอบพระพรหม 3 รอบ...ตามเข็มนาฬิกา เพื่อทำความเคารพทุกพระพักตร์

พระพักตร์แรก เมื่อเราขึ้นไปพบคือ “พระพักตร์เมตตา” ว่ากันว่าจะประทานพรเรื่องงาน...เรื่องเรียน...เรื่องรับผิดชอบในชีวิต พระพักตร์ที่สอง...“พระพักตร์กรุณา” อยู่ทางทิศใต้เบื้องขวาของพระพรหม ว่ากันว่าจะประทานพรเรื่องอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน รถ

พระพักตร์ที่สาม...“พระพักตร์มุทิตา” อยู่ทางทิศตะวันตก ว่ากันว่าจะประทานพรเกี่ยวกับสุขภาพครอบครัว ญาติ คู่ พระพักตร์ที่สี่...“พระพักตร์อุเบกขา” อยู่ทางทิศเหนือ ว่ากันว่าจะประทานพรเกี่ยวกับโชค ลาภ เงิน ทอง และการขอบุตร

ศรัทธา...ความเชื่อเกี่ยวกับ “พระพรหม” ในช่วงเวลาเช้าตรู่ ท่านจะแผ่เมตตาธรรมให้มนุษย์ทุกท่านได้รับญาณของพระองค์เพื่อปกป้องคุ้มครอง และพระองค์จะสำรวจการกระทำของมนุษย์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือ การรับญาณโดยการตื่นมาทำความสะอาดร่างกาย แล้วเบิกบุญมาใช้แผ่เมตตาไปยังสรรพสิ่ง ถวายบุญให้องค์พรหมด้วย และอย่าลืมให้บุญเทพประจำตัวเราด้วย...สวดมนต์บูชาพระพรหม ตั้งจิตรับญาณพระองค์

เวลาสาย...พระพรหมแผ่เมตตาธรรมร่วมกับเทพประจำภพภูมิมายังโลกมนุษย์ เวลาบ่าย...พระพรหมจะรับสัญญาณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ รับอานิสงส์การสวดมนต์ ภาวนา แผ่เมตตาของมนุษย์ทั่วโลก...ทุกๆวันเวลาบ่าย อยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ก็สวดมนต์บูชาพระองค์จะใช้บทสวดสั้นๆก็ได้

ความเชื่อ ศรัทธา...เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์ ทำแล้วสบายใจก็ทำกันไป แต่ทำแล้วได้ผลสัมฤทธิ์มากน้อยอย่างไร สำหรับบางคนสิ่งที่ได้รับมานั้น เรื่องบางเรื่อง ของบางอย่าง...อาจยากที่จะหาเหตุผลมาอธิบาย

จะเรียกว่า “ปาฏิหาริย์” ได้หรือไม่อย่างไรดี?

รัก-ยม

20 ส.ค. 2559 10:50 20 ส.ค. 2559 10:54 ไทยรัฐ