วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พยากรณ์ประจำสัปดาห์ 21/08/59

พยากรณ์ระหว่างวันที่ 21-27 สิงหาคม 2559

ชาวราศีเมษในรอบสัปดาห์นี้ ดาวเรือนเกิดเดินห่างดาวเสาร์คู่ศัตรูออกมาเรื่อยๆ ก็ยังเดินร่วมเรือนเดียวกัน แต่ความรุนแรงที่จะเกิดค่อยๆลดระดับลง โดยเฉพาะรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ก็ยังต้องใช้เงินทางด้านอื่นๆ ต้องพยายามคิดลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น การทำงานยังเผชิญหน้าคู่แข่ง บริวารยังรบกวนเงินทอง ก็ยังพอมีโชคจากการเสี่ยงบ้าง การเก็บเงินทองห่างตัวจะช่วยได้มาก การคิดลงทุนก็ประเภทเก็บออมได้นานจะดีที่สุด.

ชาวราศีพฤษภในรอบสัปดาห์นี้ ดาวเรือนเกิดเดินผ่านองศาราหูดาวมารออกมาประชิดขอบราศี เตรียมย้ายออกในช่วงต่อไป ดาวรวมกลุ่มในเรือนที่พักพิง อาจจะมีโอกาสซ่อมแซม เครือญาติก็ยังรบกวน ดาวงานเดินคู่ดาวศัตรู จึงมักจะมีอุปสรรคในรูปแบบต่างๆ ก็ต้องพยายามฝืนอดทนไปพลางๆ เมื่อดาวคู่ปัญหาแยกตัวจากกันเหตุก็จะกลับกลายไปทางดีขึ้นเอง กับเงินทองดาวนั้นยังเดินวกวน การใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นจะเป็นตัวช่วยที่ดี.

ชาวราศีเมถุนในรอบสัปดาห์นี้ ดาวความร้อนเดินผ่านเรือนเงินตราไปแล้ว การใช้จ่ายจะค่อยๆลดลงตามไป ดาวงานทำมุมดีกับเรือนเกิด แต่คุณสมบัติอ่อนลง สุขภาพไม่ค่อยปกติอาจจะเพิ่มรายจ่ายทางด้านนี้ จะต้องพยายามอดทนทำงาน ยังมีผู้ใหญ่สนับ– สนุน ดาวตัวเองเดินอยู่ในวงการสังคม มักจะมีมิตรสหายนำไป การติดต่อสื่อสารไม่คล่องตัว มักจะมีเหตุต้องเดินทางบ่อย การลงทุนมักจะพลิกผันไม่เป็นไปตามคาด ไม่ควรเสี่ยง.

ชาวราศีกรกฎในรอบสัปดาห์นี้ ดาวงานเดินปกติคู่ดาวอริ ดาวอาเพศลอยในเรือนงานมีดาวเกตุส่งเสริมการงานจะพลิกผันกะทันหันก็ได้ ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลง ขณะที่เรือนการเงินมีดาวกลุ่มใหญ่ รวมทั้งราหูดาวมาร จะมีโอกาสในการแสวงหา พร้อมกันนั้นดาวมารก็รอจังหวะที่จะดึงเงินออก หากคิดจะป้องกันก็ควรระดมออกไปฝากชนิดถอนออกมาได้ยาก เป็นการพักเงินเอาไว้นานๆ จึงจะสามารถเก็บออมได้บ้าง.

ชาวราศีสิงห์ในรอบสัปดาห์นี้ เรือนเกิดมีดาวมารวมตัวหลายดวง รวมทั้งราหูดาวมารด้วย จึงยังมีงานและเงินผ่านเข้ามา ก็จะถูกรบกวนจากดาวมาร หุ้นส่วนและคู่ครองมักจะสร้างปัญหาให้ เรือนที่พักพิงก็ยังมีดาวคู่อุบัติเหตุครอง จึงไม่ควรประมาทในการใช้เครื่องมือต่างๆ แม้แต่ยวดยานพาหนะก็ต้องระวัง ดาวคุณธรรมเดินนำในเรือนการเงิน ก็ยังมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือ อาจะต้องเดินทางกะทันหันบ้าง เพศตรงข้ามมักจะไม่ซื่อตรง.

ชาวราศีกันย์ในรอบสัปดาห์นี้ ดาวคุณธรรมเดินในเรือนเกิด ผู้ใหญ่มักจะให้ความช่วยเหลือ ระหว่างนี้ดาวงานและดาวเงินเดินหลังเรือนเกิดอันเป็นภพอับ ไม่มีช่องทางในการแสวงหามากนัก จึงต้องใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นจริงๆ การคบหาสมาคมก็มักจะนำปัญหาเข้ามา ดาวอาเพศเล็งเรือนเงินตรา การคาดหวังเรื่องเงินทองมักจะพลิกผันไม่เป็นไปตามความคาดหมาย ต้องพยายามรอบคอบด้วยตัวเอง หุ้นส่วนก็จะให้ความช่วยเหลือบ้าง.

ชาวราศีตุลในระยะนี้ บาปเคราะห์คู่ศัตรูยังเดินร่วมเรือนการเงิน ความวิตกกังวลในการใช้จ่ายมีมากขึ้น ก็ต้องพยายามควบคุมรายจ่าย ดาวเรือนเกิดยังเดินในมุมให้โชค แม้จะมีความกดดันจากราหูดาวมาร ก็อาจจะต้องแบ่งสรรผลประโยชน์ออกไปบ้าง กับหุ้นส่วนผู้ร่วมกิจกรรมก็อาจมีการเปลี่ยนแปลง ก็คงไม่มีความสะดวกสบายในเรื่องเงินทอง ดาวคุณธรรมก็เดินหลบมุมหลังจุดกำเนิด การตัดสินใจต่างๆ อาจจะมองข้ามเรื่องดังกล่าวก็ได้.

ชาวราศีพิจิกในรอบสัปดาห์นี้ ดาวบาปเคราะห์คู่อุบัติเหตุยังเดินร่วมเรือนเกิด อารมณ์มักจะหุนหัน พลันแล่น ประกอบความกังวลใจต่างๆนานา ก็ยังมีกลุ่มดาวสนับสนุนการทำงาน ดาวการเงินอยู่ในมุมให้โชค แต่มีคุณสมบัติอ่อนลง จึงต้องใช้จ่ายประหยัดรองรับ ดาวอาเพศกับดาวเกตุอยู่ในเรือนสุขภาพ จึงต้องระวังในเรื่องนี้ด้วย ถึงอย่างไรก็ยังมีงานทยอยเข้ามา รายได้อยู่ในวงจำกัด จะต้องบริหารเงินตราอย่างรู้คุณค่า.

ชาวราศีธนูในรอบสัปดาห์นี้ ดาวเรือนเกิดมีคุณสมบัติอ่อนเดินในเรือนการงาน ก็ต้องมีความอดทนกับงาน ถึงอย่างไรก็ยังมีงานป้อนเข้ามา ดาวการเงินเดินในมุมอับ จึงไม่ควรใช้จ่ายเกินรายได้ บางทีอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้น ถึงกระนั้นก็ไม่ควรจะสร้างหนี้สิน อาจจะต้องเดินทางเกี่ยวกับกิจการงานอาจจะเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมงานบ้าง การลงทุนจะมีความเสี่ยงมาก ผู้ใหญ่อาจจะเป็นที่พึ่งได้ในยามคับขัน ก็ยังพึ่งพาบริวารได้บ้าง.

ชาวราศีมังกรระยะนี้ ดาวเรือนเกิดอยู่ในจุดส่งโชค ก็มีดาวอริเดินร่วมคอยขัดขวาง ดาวแห่งความพลิกผันเดินตรงข้ามเรือนการงาน ก็อาจเกิดสิ่งที่ไม่คาดหมาย จึงต้องรอบคอบทุกด้าน ราหูดาวมารก็เดินตรงข้ามเรือนการเงิน ทางรั่วไหลของเงินตราก็มีไม่น้อยเลย ดาวตัวเองยังมีความสามารถด้านการงาน ก็ต้องใช้ความอดทนรองรับ ดาวตัวแทนการเงินมีคุณสมบัติอ่อน จะต้องใช้จ่ายอย่างรอบคอบ จึงจะไม่เดือดร้อน.

ชาวราศีกุมภ์ในรอบสัปดาห์นี้ ดาวเรือนเกิดเดินในจุดที่มีคุณภาพอ่อนลง ช่วงนี้มีดาวอื่นๆมาร่วมด้วย ก็ช่วยส่งให้ตัวตนเด่นขึ้น สำหรับเรือนการงานบาปเคราะห์อังคารเสาร์ก็ยังปักหลักในเรือนนี้ มักจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ่อย อาจจะใช้อารมณ์ในการทำงานร่วมกัน จะต้องเพิ่มความอดทนมากๆ หน่อย ด้านการเงินดาวก็มีคุณภาพอ่อนเหมือนกัน ต้องพยายามคิดก่อนใช้ จะช่วยผ่อนคลายลงได้ ต้องใจเย็นๆลงด้วย.

ชาวราศีมีนในรอบสัปดาห์นี้ ดาวเรือนเกิดและดาวการงานมีคุณภาพอ่อนลง สำหรับการเงินดาวนั้นก็เดินร่วมดาวคู่ศัตรู และมีดาวพลิกผันมาเดินนำในเรือนเงินตรา โอกาสในการแสวงหามักจะมีอุปสรรค บางทีก็เกิดความพลิกผันที่คาดไม่ถึง มักจะมีปัญหาเกิดขึ้นง่าย ดาวคู่อุบัติเหตุก็อยู่ในเรือนการเดินทาง จะต้องระวังมากๆด้วย อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่คาดหมาย จะใช้เงินก็ต้องรอบคอบ ใช้แบบพอเพียงเท่าที่มีดีกว่า.

วิสุทธิ ราศี

20 ส.ค. 2559 09:20 20 ส.ค. 2559 09:23 ไทยรัฐ