วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กๆบอกนายกรัฐมนตรี 21/08/59

เป็นเวทีสำหรับน้องๆ แสดงความคิดเห็นหรือ ทรรศนะ หรือความต้องการ โดยเขียนใส่ ไปรษณียบัตร ความยาว 4 บรรทัด ถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของหน่วยราชการ แจ้งชื่อ อายุ ชั้นเรียน โรงเรียน ที่ตั้ง รวมทั้งที่อยู่ทางบ้านอย่างละเอียด พร้อมทั้งรหัสไปรษณีย์ จ่าหน้าถึงพี่หิ่งห้อย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม.10900 จดหมายของน้องคนใดได้รับการตีพิมพ์ จะได้รับการจัดสรรรางวัลให้เป็นกำลังใจ มีทั้งหนังสือและแสตมป์ จากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

หนูอยากให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการลงมือปฏิบัติจริง จะทำให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นค่ะ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ญ.พรชิตา วงหิรัญ
ร.ร.วัดหนองป่าตอง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

ขอโต๊ะเก้าอี้เรียน

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

โรงเรียนของหนูขาดแคลน โต๊ะและเก้าอี้เรียน เพราะที่มีอยู่ชำรุด จึงอยากให้ได้งบประมาณซื้อโต๊ะเก้าอี้ใหม่ค่ะ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ญ.ลลิตา ย่องไธสง
ร.ร.บ้านอาวุธ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

ปราบโจรผู้ร้าย

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ผมอยากให้ท่านนายกฯปราบโจรผู้ร้ายให้หมดจากบ้านเมืองครับ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ช.ธีรภัทร์ เกินขุนทด
ร.ร.สามัคคีวิทยา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

20 ส.ค. 2559 09:01 20 ส.ค. 2559 09:01 ไทยรัฐ