วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กิจกรรมนอกตำรา 21/08/59

ลมหายใจไร้มลทิน... มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ชวนน้องๆ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า และอุดมศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในประเภทต่างๆ ได้แก่ การประกวดเรียงความ หัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมทำบ้าน เมืองใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน”, การประกวดร้องเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”, การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “หน้าที่ของเด็กไทย” และการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ความซื่อสัตย์” ความยาว 4-7 นาที น้องๆที่ชนะการประกวดจะได้รับทุนการศึกษาและเข้าร่วมโครงการอบรมค่ายเยาวชนลมหายใจ ไร้มลทินโดยไม่ต้องผ่านการคัดเลือก สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www. lomhaijai.org, www.opp.go.th, www.facebook. com/lomhaijaimotorexpo หรือโทร. 0-2641-8444 ต่อ 215 ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 15 พ.ย.นี้

ประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ ...โครงการ Asia Books’ Readers’ Theatre Season 6 ชวนน้องๆมาร่วมแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ทั้งกลุ่ม ร.ร.หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังกฤษ, ร.ร.นานาชาติ, ร.ร.สองภาษา และ ร.ร.สอนคนตาบอด น้องๆที่สนใจสมัครและส่งผลงานในรูปแบบของวีดิโอคลิป ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้ ทางเว็บไซต์ www.asiabooks.com สอบถามโทร. 0-2715-9000.

20 ส.ค. 2559 08:53 20 ส.ค. 2559 08:53 ไทยรัฐ