วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปปง.แถลงผลงาน 17 ปี ยึดทรัพย์กว่า 8 พันล้าน

ปปง.จัดงานครบรอบ 17 ปี แถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ยึดทรัพย์เข้าแผ่นดินได้รวมกว่า 8,100 ล้านบาท

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 ส.ค. 59 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการ ปปง. เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี ปปง. โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง พร้อมฉายวีดิทัศน์แสดงผลงานที่ผ่านมาในรอบปี และได้มอบเงินบริจาคให้กับผู้แทนของศิริราชมูลนิธิเพื่อจัดสร้าง "อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา" ประมาณ 500,000 บาท

พล.ต.อ.ชัยยะ เปิดเผยว่า สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาตามมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2542 และตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงาน ปปง. เป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งทุกรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับหน่วยงานนี้

พล.ต.อ.ชัยยะ เผยอีกว่า ปปง. เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการธุรกรรม การรับรายงานการทำธุรกรรม รวมทั้ง เป็นหน่วยงานตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเพื่อดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการทำงานที่ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และปัญหาการฟอกเงินรูปแบบต่างๆ ภายใต้ปรัชญาที่ว่า "ทรัพย์สินใดเป็นของแผ่นดิน ทรัพย์สินนั้นต้องกลับคืนแผ่นดินโดยไม่มีเงื่อนไขโดยกฎหมายฟอกเงิน"

"ผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของ ปปง. ด้านการปราบปราม ประกอบด้วย นำทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน มูลค่า 114 ล้านบาท การประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 โดยแบ่งเป็น UN Sanction List จำนวน 17 ครั้ง (344 ราย) และ Thailand Sanction List จำนวน 7 ราย ซึ่งเป็นเรื่องของการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยึดอายัดทรัพย์สิน รวมทั้งการรับรายงานธุรกรรม ดำเนินการตรวจสอบนำไปสู่การยึดหรืออายัดทรัพย์สินได้ จำนวน 8,100 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายคดีใหญ่ๆ อาทิ คดีบ่อบำบัดน้ำเสีย จ.สมุทรปราการ ซึ่งโครงการนี้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณกว่า 30,000 กว่าล้านบาท" พล.ต.อ.ชัยยะ กล่าว

พล.ต.อ.ชัยยะ เผยต่อว่า ปปง. ได้ใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เข้าไปดำเนินการสามารถนำคืนมาได้ 6,000 กว่าล้านบาท และจะดำเนินการต่อไป อีกทั้ง ยึดอายัดทรัพย์สินคดีทัวร์ศูนย์เหรียญ มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท และ คดียาเสพติดอื่นๆ อีก 1,200 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ปปง. ดำเนินการ 2 สถานะ 1. ทางแพ่ง เกี่ยวกับตัวทรัพย์สิน และ 2. คดีอาญา ซึ่งทรัพย์สินถูกถ่ายทอดไปยังผู้ใดแปลว่าทรัพย์สินนั้นได้มาจากการกระทำความผิด ถือว่าผู้ที่ครอบครองจะมีความผิดไปด้วยเช่นกัน และจะต้องไปพิสูจน์ว่าเกี่ยวข้องกับความผิดหรือไม่ หากประชาชนสงสัยธุรกรรมว่ามีความผิดปกติ สามารถแจ้งมาได้ที่ ปปง.

ปปง.จัดงานครบรอบ 17 ปี แถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ยึดทรัพย์เข้าแผ่นดินได้รวมกว่า 8,100 ล้านบาท 19 ส.ค. 2559 14:35 19 ส.ค. 2559 21:50 ไทยรัฐ