วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐหนุนชาวนา หันมาเลี้ยงโค-กระบือ ให้สินเชื่อผ่าน ธ.ก.ส. ร้อยละ 5 ต่อปี

ครม.อนุมัติโครงการส่งเสริมชาวนาที่อยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสม หันมาเลี้ยงโค กระบือ โดยให้สินเชื่อผ่าน ธ.ก.ส. ร้อยละ 5 ต่อปี รัฐจ่ายให้ 3% จ่ายเองอีก 2% รวมสินเชื่อทั้งหมด 10,686 ล้าน เผย ชาวนาที่เข้าร่วมต้องมีที่ดินของตนเอง 7 ไร่ขึ้นไป ไม่เกิน 25 ไร่...

วันที่ 19 ส.ค.59 นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชร เผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติโครงการส่งเสริมชาวนาที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ในหลายจังหวัด ที่ไม่เหมาะสมให้เปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น โดยมีทั้งสิ้น 5 โครงการนั้น โดย 4 โครงการจะเป็นการดำเนินการโดยกรมปศุสัตว์ ได้แก่ ชาวนาที่อยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว ก็จะสนับสนุนให้เปลี่ยนมาเลี้ยงสัตว์ เช่น กระบือ โคเนื้อ แพะ และทำนาหญ้า โดยจะให้สินเชื่อชาวนาที่เข้าโครงการผ่าน (ธ.ก.ส.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งรัฐนั้นจะจ่ายดอกเบี้ยให้ 3% ส่วนเกษตรกรจ่ายเองอีกแค่ 2% ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อทั้งหมด 10,686 ล้านบาท และมีงบประมาณกว่า 2,301 ล้านบาท

สำหรับการเลี้ยงกระบือ จะให้กู้ครอบครัวละ 5 ตัว ระยะเวลากู้ 6 ปี เป้าหมาย 25,000 ครัวเรือน ส่วนโคเนื้อครอบครัวละ 5 ตัว ระยะเวลากู้ 6 ปี เป้าหมาย 24,000 ครัวเรือน และแพะสนับสนุนครอบครัว 32 ตัว ในระยะเวลากู้ 5 ปี เป้าหมาย 500 ครัวเรือน เเละการทำนาหญ้า 500 ครัวเรือน จะให้ระยะเวลากู้ 3 ปี

ทั้งนี้ ชาวนาที่จะเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์เป็นของตัวเองตั้งแต่ 7 ไร่ขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 25 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกพืช 5 ไร่ เพื่อเป็นอาหารสัตว์ มีเป้าหมายรวม 150,000 ไร่ คิดเป็นจำนวนประชากร 30,000 ครัวเรือน

ส่วนโครงการสุดท้ายคือ พื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมไปเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ซึ่งมีงบประมาณกว่า 2,610 ล้านบาท สนับสนุนให้ชาวนาเลี้ยงปลาและเลี้ยงไก่ โดยในช่วงที่ปรับปรุงพื้นที่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทางภาครัฐจะจ่ายให้ก่อน 5,000 บาท และปรับพื้นที่เลี้ยงปลาจะได้เงิน 2,300 บาทต่อเดือน และปรับพื้นที่เลี้ยงไก่จะได้รับเงิน 2,844 บาทต่อเดือน ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2560 สำหรับเกษตรกรสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร.

ครม.อนุมัติโครงการส่งเสริมชาวนาที่อยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสม หันมาเลี้ยงโค กระบือ โดยให้สินเชื่อผ่าน ธ.ก.ส. ร้อยละ 5 ต่อปี รัฐจ่ายให้ 3% จ่ายเองอีก 2% รวมสินเชื่อทั้งหมด 10,686 ล้าน 19 ส.ค. 2559 14:21 19 ส.ค. 2559 16:02 ไทยรัฐ