วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.ปรับลดงบฯ ปี 60 กว่า 1.7 หมื่นล้านบาท

สนช.เตรียม ถก พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 60 วาระ 2-3 วันที่ 8 ก.ย. "ชาตอุดม" เผยปรับลด 0.65 % ชี้หน่วยราชการตั้งงบมาดี

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 59 ที่รัฐสภา พล.อ.ชาตอุดม ติตถะสิริ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 กล่าวถึงผลการประชุมว่า กมธ.ได้พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ที่ตั้งไว้จำนวน 2,733,000.000 ล้านล้านบาท เสร็จแล้ว โดยได้มีการปรับลดจำนวน 17,980.2428 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.65 เปอร์เซ็นต์ การปรับลดเป็นไปตามกติกา มีเหตุมีผล ส่วนใหญ่จะเป็นงบลงทุนในเรื่องการก่อสร้าง ซึ่งยังไม่มีความพร้อม หรืองบที่ดำเนินการที่มีการตั้งซ้ำซ้อน เมื่อเทียบกับงบประมาณปีที่ผ่านมา ถือว่ามีการปรับลดน้อยลง แสดงให้เห็นว่าหน่วยราชการได้พิจารณาจัดตั้งงบประมาณมาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ รัฐบาลได้ขอแปรญัตติจากงบที่มีการปรับลดจำนวน 42,074 ล้านบาท ซึ่งถือว่ามากกว่าจำนวนที่ถูกปรับลด

พล.อ.ชาตอุดม กล่าวว่า ดังนั้น กมธ.จึงพิจารณาแปรญัตติให้กับส่วนราชการดังนี้ คือ ส่วนราชการที่มีภาระจะต้องจ่ายที่เกิดจากการตั้งงบ จำนวน 3,464 ล้านบาท หากไม่ตั้งไว้ส่วนราชการนี้ก็ต้องมาของบกลาง เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 9,105 ล้านบาท เนื่องจากรัฐบาลได้จัดสรรให้น้อยลง เพราะคิดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีท้องถิ่นได้มาก แต่เท่าที่ดูอาจจะมีปัญหาจึงต้องแปรญัตติให้ โดยให้สำนักงบประมาณไปพิจารณาจัดสรรให้กับ อบจ. หรือ อบต.ตามความจำเป็น นอกจากนี้ให้กับงบกลางจำนวน 5,097 ล้านบาท เพื่อให้รัฐบาลใช้ในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน

พล.อ.ชาตอุดม กล่าวต่อว่า ในสัปดาห์หน้า กมธ.จะพิจารณาข้อสังเกต และตรวจรายงานร่าง พ.ร.บ.งบฯ และจะส่งร่าง พ.ร.บ.งบฯ ให้กับประธาน สนช. ในวันที่ 31 ส.ค. เพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม โดยกำหนดพิจารณาวาระ 2, 3 ในวันที่ 8 ก.ย. โดยเป็นการพิจารณารายมาตรา จากนั้นในวันที่ 16 ก.ย. นำร่าง พ.ร.บ.งบฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ ประกาศใช้ต่อไป

สนช.เตรียม ถก พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 60 วาระ 2-3 วันที่ 8 ก.ย. "ชาตอุดม" เผยปรับลด 0.65 % ชี้หน่วยราชการตั้งงบมาดี 19 ส.ค. 2559 14:20 19 ส.ค. 2559 16:07 ไทยรัฐ