วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เสียงท่วมท้น ! สนช. มีมติ สอย 'ประชา' ตัดสิทธิการเมือง 5 ปี

เสียงท่วมท้น ! สนช. มีมติ สอย 'ประชา' ตัดสิทธิการเมือง 5 ปี

  • Share:

ที่ประชุม สนช. มีมติถอดถอน "ประชา ประสพดี" ด้วยคะแนน 182 ต่อ 7 เหตุแทรกแซงบอร์ด อต. ถูกตัดสิทธิการเมือง 5 ปี

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 59 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. เป็นประธาน เพื่อลงมติกระบวนการถอดถอน นายประชา ประสพดี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมช.มหาดไทย ออกจากตำแหน่ง กรณีแทรกแซงการทำงานของคณะกรรมการองค์การตลาด (อต.) กระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ประกอบมาตรา 64 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 โดยผู้ที่ถูกถอดถอนจะต้องมีคะแนนเสียงถอดถอนไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของจำนวนสมาชิก สนช.เท่าที่มีอยู่ คือ 218 คน หรือ 131 เสียง ซึ่งที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ และมีมติถอดถอน นายประชา ด้วยคะแนน 182 เสียง ไม่ถอดถอน 7 งดออกเสียง 2 ผล

สำหรับการลงมติถอดถอนดังกล่าว ส่งผลให้ นายประชา ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือรับตำแหน่งทางราชการ ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้แจ้งว่าจะรายงานผลการลงมติดังกล่าวต่อ ครม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้