วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลศูนย์รัฐกิจ ม.รังสิต สำรวจ'บิ๊กตู่'นำโด่ง รมต.ที่ ปชช.ไว้ใจแก้ปัญหา

โพลศูนย์รัฐกิจ ม.รังสิต ชี้ ปชช.มองรัฐบาลมาถูกทางหลังผ่านประชามติ อยากให้แก้ไขปัญหาปากท้องเป็นอันดับแรก ส่วนรัฐมนตรีที่ ปชช.ไว้ใจในการแก้ปัญหาคือ "บิ๊กตู่" รองลงมาคือ "บิ๊กป้อม"...

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 59 ผศ.ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามรัฐกิจไทย คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต แถลงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทย ภายหลังการลงประชามติเห็นชอบรับร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อรับทราบถึงความคิดของประชาชนว่าประเทศไทยกำลังเดินไปสู่เส้นทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วหรือไม่ และประเด็นปัญหาใดที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด นอกจากนี้ รัฐมนตรีท่านใดในคณะรัฐบาลชุดนี้ ที่จะสามารถฝากความหวังในการแก้ไขปัญหาได้มากที่สุด

ผลสรุปของการสำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.72 คิดว่า ประเทศไทยเดินไปสู่เส้นทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้ว ขณะที่ประชาชนอีก ร้อยละ 20.54 ยังมีความคิดเห็นว่า ไม่ใช่ และที่น่าสนใจคือ ประชาชนร้อยละ 32.74 ยังไม่แน่ใจ ส่วนปัญหาที่ควรแก้ไขเร่งด่วน พบว่า ร้อยละ 26.37 ต้องการให้แก้ไขปัญหาปากท้อง รองลงมาคือ การปฏิรูปภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 13.48 ขณะที่ การกลับสู่กระบวนการประชาธิปไตย ทวีความสำคัญขึ้นกว่าเท่าตัว จากร้อยละ 4.89 เมื่อการสำรวจครั้งก่อนช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 ขยับขึ้นมาเป็น ร้อยละ 10.41

ส่วนรัฐมนตรีที่ประชาชนฝากความหวังในการแก้ไขปัญหามากที่สุดอันดับ 1 ยังคงเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 34.72 อันดับ 2 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร้อยละ 22.03 อันดับ 3 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 19.98 อันดับ 4 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 13.27 อันดับ 5 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวมหาดไทย ร้อยละ 5.13

โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้จำแนกประเทศไทยออกเป็น 5 ภูมิภาค สุ่มจังหวัดจากแต่ละภูมิภาค ภูมิภาคละ 5 จังหวัด รวม 25 จังหวัด เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยอาศัยเครือข่ายนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาค.โพลศูนย์รัฐกิจ ม.รังสิต ชี้ ปชช.มองรัฐบาลมาถูกทางหลังผ่านประชามติ อยากให้แก้ไขปัญหาปากท้องเป็นอันดับแรก ส่วนรัฐมนตรีที่ ปชช.ไว้ใจในการแก้ปัญหาคือ "บิ๊กตู่" รองลงมาคือ "บิ๊กป้อม"... 19 ส.ค. 2559 13:00 19 ส.ค. 2559 14:03 ไทยรัฐ