วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือน “คนติดเหล้า” อยากเลิกต้องปรึกษาแพทย์

พ.อ.นพ.พิชัย แสงชาญชัย จิตแพทย์ กองจิตเวชและประสาทวิทยา รพ.พระมงกุฎเกล้า กล่าวในงานเสวนา “ไขความจริง : พักตับ...หักดิบ...ลงแดง” จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า จากกรณีข่าวเลิกดื่มเหล้าเข้าพรรษาแล้วเกิดอาการช็อกเสียชีวิต 2 คนนั้น เกิดจากโรคแทรกซ้อนที่เป็นอยู่ ซึ่งคนที่ติดสุราคือดื่มทุกวัน หากไม่ดื่มแล้วจะมีอาการถอน ร่างกายมักจะมีปัญหาโรคแทรกซ้อนอยู่มาก อัตราการเสียชีวิตของคนกลุ่มนี้จึงสูง ไม่ว่าจะหยุดดื่มหรือไม่ก็ตาม แต่หากลดละเลิกได้ อัตราการตายของคนกลุ่มนี้จะลดลง อย่างไรก็ตามปัญหาคืออาการที่สมองติดสุรานั้น เมื่อหยุดดื่มจะเกิดอาการถอนสุรา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาการถอนไม่รุนแรง เกิดขึ้น 3-5 วัน แต่จะมีอยู่ประมาณร้อยละ 5 ที่เกิดอาการถอนรุนแรง คือ มีอาการคลื่นไส้ อาเจียนรุนแรง ชัก สมองสับสน มีอาการทางจิตแทรก เช่น หูแว่ว ประสาทหลอน เพ้อคลั่ง เป็นต้น ถือเป็นอาการฉุกเฉินที่ต้องไปพบแพทย์ทันที เพราะมีโอกาสเสียชีวิตได้

“การสังเกตว่าหยุดดื่มเหล้าแล้วจะมีอาการถอนรุนแรงหรือไม่ จะดูจากปัจจัยเสี่ยง คือ 1.ดื่มหนักดื่มนาน เทียบได้กับการดื่มเหล้าเกิน 1 แบนต่อวัน หรือเบียร์ 5 ขวดต่อวัน เป็นเวลา 5 ปีขึ้นไป 2.มีโรคแทรกซ้อน 3.เคยหยุดดื่มมาก่อนแล้วมีอาการชัก สับสน 4.ติดสารเสพติดหลายอย่าง และ 5.ผู้สูงอายุ ดังนั้น คนทั่วไปสามารถหักดิบเลิกเหล้าได้เลย ไม่เป็นอันตราย เว้นแต่ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ควรเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อน” พ.อ.นพ.พิชัยกล่าว.

พ.อ.นพ.พิชัย แสงชาญชัย จิตแพทย์ กองจิตเวชและประสาทวิทยา รพ.พระมงกุฎเกล้า กล่าวในงานเสวนา “ไขความจริง : พักตับ...หักดิบ...ลงแดง” จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า... 19 ส.ค. 2559 00:07 19 ส.ค. 2559 00:33 ไทยรัฐ