วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กบี้' ลุยเมืองกาญจน์ จี้งาน เขต ศก.พิเศษ

"บิ๊กบี้" ลุยเมืองกาญจน์ ถกติดตามงานด้านแรงงาน สานนโยบายรัฐบาล เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ส.ค.59 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงาน ตามนโยบายของรัฐบาล ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานหอการค้า ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง ในอนุคณะกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และอาสาสมัครแรงงาน จ.กาญจนบุรี ถูกกำหนดเป็นพื้นที่จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 หากดำเนินการเป็นเขตเศรษฐกิจเสร็จสมบูรณ์ ก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป โดยภาคเอกชนขอให้มีการเตรียมกำลังแรงงาน และอำนวยความสะดวกในการจ้างงาน ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ซึ่งในส่วนนี้กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำยุทธศาสตร์ด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นการเฉพาะด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกในทุกด้าน ทั้งการจ้างงาน การพัฒนาฝีมือแรงงาน การดูแลด้านสวัสดิการและความปลอดภัย พร้อมทั้งขยายช่องทางการสื่อสารระหว่างกัน เพื่อแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการดำเนินของเอกชนด้วยความรวดเร็วด้วย ทั้งนี้ให้เน้นย้ำการดำเนินงานต้องใช้กลไกประชารัฐ ประสานพลังจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อร่วมกันผลักดันนโยบายต่างๆ สู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้แผนปฏิบัติการซึ่งมี 8 วาระ ในการปฏิรูปเร่งด่วนและยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน 20 ปี

"บิ๊กบี้" ลุยเมืองกาญจน์ ถกติดตามงานด้านแรงงาน สานนโยบายรัฐบาล เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 18 ส.ค. 2559 20:01 18 ส.ค. 2559 23:54 ไทยรัฐ