วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.แนะเปิดช่องให้ผู้ตัดสิทธิ ลต.ต่อสู้คดีใหม่ หากมีหลักฐานยันเป็นแพะ

กกต.เตรียมชงร่าง ก.ม.เลือกตั้ง ให้ถอดชื่อผู้สมัครทันที ถ้าทำผิดก่อน ลต. แนะ กรธ.-สนช.เปิดช่องให้ผู้ถูกเพิกถอนเลือกตั้งต่อสู้คดีใหม่ หลังมีหลักฐานว่าเป็นแพะในคดีทุจริตเลือกตั้ง ด้าน ปธ.กกต. ชี้ 10 ธ.ค.60 ยังไม่ใช่วันเลือกตั้ง แค่ความเห็นส่วนตัว "สมชัย" ชี้ที่ประชุม 5 เสือยังไม่ได้หารือ


เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่โรมแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่ นายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีที่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. เตรียมเสนอให้ กกต.ทำงานในรูปแบบของบอร์ด แทนการแบ่งงานเป็นด้าน ว่า ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นงานบริหาร หรืองานวินิจฉัยชี้ขาดคดีก็วินิจฉัยในรูปแบบของบอร์ดอยู่แล้ว ไม่เคยมีกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนด กกต.ออกเป็นด้าน แต่ที่ผ่านมาที่มีการแบ่งการทำงานก็เพื่อต้องการอำนวยความสะดวกในการบริหารงานเท่านั้น ส่วนกรณีที่เตรียมเสนอให้จัดเลือกตั้งในวันที่ 10 ธ.ค. 2560 ว่า ไม่ขอแสดงความเห็น เพราะจะเป็นการล่วงอำนาจ เนื่องจากต้องรอกระบวนการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ซึ่งทุกอย่างมีกรอบเวลากำหนดไว้ทุกอย่างแล้ว ทั้งนี้ การกำหนดวันเลือกตั้งนั้นยังไม่แน่นอน ซึ่งคาดว่าเป็นเพียงการกำหนดโรดแม็ปที่จะต้องเตรียมความพร้อม ส่วนการเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งที่ระบุอำนาจในการตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือใบส้มนั้น การให้ใบส้ม กกต.สามารถพิจารณาได้ 2 ช่วง คือ ก่อนวันเลือกตั้ง หากพบการกระทำที่ส่อว่าทุจริตในการเลือกตั้ง และก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง หากพบว่ามีการทุจริต และเชื่อมโยงไปยังผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเป็นกระบวนการที่แยกจากพิจารณาของศาลว่าจะให้ใบแดงกับผู้สมัครหรือไม่ เพื่ออุดช่องว่างก่อนการเลือกตั้ง เพื่อที่จะได้ไม่เกิดการเลือกตั้งใหม่ ที่อาจจะสูญเสียงบประมาณ

"เพื่อให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านการอออกเสียงประชามติ กกต.ได้เสนอความเห็นในประเด็นสำคัญๆ อาทิ พนักงานสอบสวนของสำนักงาน กกต. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจออกหมายเรียก ตรวจค้น ยึด หรืออายัดเอกสาร หรือพยานหลักฐานที่ใช้ในการกระทำความผิดกฎหมาย การคุ้มครองพยานในคดีเลือกตั้งและการกันบุคคลเป็นพยาน การจ่ายรางวัลนำจับกับผู้ชี้เบาะแส การเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดให้สูงขึ้น และให้อำนาจศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่ และกำหนดให้ผู้ที่ไม่ชำระค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้เป็นผู้ต้องห้ามไม่ให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วย" นายบุญส่ง กล่าว

นายบุญส่ง กล่าวอีกว่า ขอเสนอแนะไปยัง กรธ. และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ถึงประเด็นการกำหนดโทษเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตลอดชีวิตในคดีทุจริตเลือกตั้ง ว่า ขอเสนอแนะให้กำหนดเพิ่มเติมไปในกฎหมายของศาลยุติธรรม ว่าในคดีเลือกตั้งให้สามารถทบทวนคำพิพากษาของศาลที่ศาลได้พิจารณาไปแล้วได้ หากปรากฏว่ามีหลักฐานพยานใหม่ชัดเจนว่า ผู้ที่ถูกตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตนั้น ถูกกลั่นแกล้งจากการเบิกความเท็จของพยาน เพราะถือว่าโทษดังกล่าวเป็นโทษที่มีความรุนแรง จึงควรให้สิทธิในการต่อสู้คดีอีกครั้งให้แก่ผู้ที่ถูกตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต หากพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้กระทำผิดจริง

ขณะที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. กล่าวถึงกรณีที่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. มีการคาดการณ์วันเลือกตั้งทั่วไปว่า จะมีขึ้นในวันที่ 10 ธ.ค. 2560 นั้นว่า เบื้องต้น การกำหนดวันดังกล่าวยังไม่มีการนำมาพิจารณาในที่ประชุม กกต. แต่เป็นเพียงความเห็นส่วนบุคคลของนายสมชัยเท่านั้น

กกต.เตรียมชงร่าง ก.ม.เลือกตั้ง ให้ถอดชื่อผู้สมัครทันที ถ้าทำผิดก่อน ลต. แนะ กรธ.-สนช.เปิดช่องให้ผู้ถูกเพิกถอนเลือกตั้งต่อสู้คดีใหม่ หลังมีหลักฐานว่าเป็นแพะในคดีทุจริตเลือกตั้ง ด้าน ปธ.กกต. ชี้ 10 ธ.ค.60 ยังไม่ใช่วันเลือกตั้ง 18 ส.ค. 2559 19:30 18 ส.ค. 2559 22:17 ไทยรัฐ