วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทร.แสดงนวัตกรรมผลงาน 'นาวีวิจัย 2016' มุ่งเน้นการพัฒนา

ทร.แสดงนวัตกรรมผลงาน 'นาวีวิจัย 2016' มุ่งเน้นการพัฒนา

  • Share:

กองทัพเรือ จัดแสดง นวัตกรรม-ผลงานวิจัยแบบใหม่ของกองทัพเรือ ในงาน "นาวีวิจัย 2016" เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา และความสามารถในการยืนหยัดได้ด้วยความสามารถ...

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 ส.ค. 59 ที่หอประชุมกองทัพเรือ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. เป็นประธานเปิดงาน "นาวีวิจัย 2016" พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักวิจัยดีเด่นของกองทัพเรือ รวมทั้งร่วมชมการแสดงภาพสถานการณ์ควบคุมบังคับบัญชาการรบในอนาคตของกองทัพเรือ ตลอดจนร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบผลงานวิจัยให้แก่หน่วยผู้ใช้ จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่ 1. โต๊ะพล็อตอัจฉริยะ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (อล.ทร.) เป็นหน่วยเจ้าของโครงการ 2. อากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุน (นารายณ์) สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.) เป็นหน่วยเจ้าของโครงการ 3. หมวกทหารราบติดกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.) เป็นหน่วยเจ้าของโครงการ 4. ชุดส่งสัญญาณภาพแบบ Video Streaming สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.) เป็นหน่วยเจ้าของโครงการ

แม่ทัพเรือ ขึ้นมอบรางวัลสำหรับ งานนาวีวิจัย 2016 กองทัพเรือ โดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.) ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้หน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ ได้รับทราบถึงขีดความสามารถของกำลังพล ในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสร้างนวัตกรรมขึ้นใช้ในกองทัพเรือ ตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับกำลังพลของกองทัพเรือ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศชาติ อีกทั้ง ยังเป็นการประกาศยกย่องซึ่งเกียรติคุณนักวิจัย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของกองทัพเรือ เหล่าทัพ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย จากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ องค์การมหาชน การบรรยายเรื่อง "ระบบเฝ้าตรวจและรายงานทางทะเล" โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานด้านดาวเทียม รวมไปถึงการสาธิตผลงานวิจัย ระบบการบังคับบัญชาแบบเคลื่อนที่ ระบบควบคุมการปฏิบัติการแบบเบ็ดเสร็จ การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง หรือ "Network Centric Warfare" ชมเทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนา เช่น ทุ่นระเบิดล่องหน (Stealth Mine) รถต้นแบบสะเทินน้ำสะเทินบกความเร็วสูง เครื่องบินทะเล กังหันน้ำเติมอากาศอัจฉริยะ เครื่องฝึกจำลองการเดินเรือแบบเคลื่อนที่ได้ เป็นต้น

ผบ.ทร.ทดสอบงานวิจัยในส่วนของรางวัลของงานวิจัยดีเด่นในงานนาวีวิจัย 2016 มีทั้งสิ้น 3 รางวัล คือ 1. การสร้างต้นแบบเครื่องบินทะเลขนาด 2 ที่นั่ง (พิเศษ) 2. ปลอกทวีแรงถอยของปืนขนาด 7.62 มม. แบบ เอ็ม.60 3. กังหันเติมอากาศอัจฉริยะ

สุดยอดนวัตกรรมโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ได้ตระหนักดีถึงนโยบายการเป็นมืออาชีพของความเป็นทหารเรือ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ลืมนึกถึงข้อจำกัด และสภาพความเป็นจริงของประเทศไทย อีกทั้ง ยังมุ่งเน้นการพัฒนาและความสามารถในการยืนหยัดได้ด้วยความสามารถของตนเอง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ในวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวิจัยและพัฒนาทางทหาร กองทัพเรือ โทร. 02–4757206, 02-4757219.

นายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าชมผลงาน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้