วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สึก ‘พระเตี้ย’ กลางพรรษา! วิจารณ์กระหึ่ม ผิด-ถูก ใครจะเป็นผู้ตัดสิน

(ภาพพระตี๋ จากญาติ)

เกิดข้อกังขาคาใจชาวพุทธ กรณีพระชั้นผู้ใหญ่ที่จันทบุรี มีคำสั่งให้ ‘พระเตี้ย’ สูง 99 ซม. สึกออกไปกลางพรรษา หากไม่สึก คนที่บวชให้จะต้องสึกเอง พบมีพระวินัยบัญญัติไว้ ในข้อลักษณะที่ไม่ควรให้บรรพชา คนเตี้ย (เกินไป) อยู่ด้วย...

เมื่อตอนบ่ายวันที่ 18 ส.ค. 59 หลังเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเกี่ยวกับพระรูปหนึ่งในพื้นที่ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี มีคำสั่งให้ลาสิกขากลางพรรษากะทันหัน จากการที่เขามีร่างกายไม่สมบรูณ์สูงเพียง 99 เซนติเมตร สร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก เพราะระหว่างที่ครองเพศบรรพชิตพระรูปดังกล่าว ได้ปฏิบัติกิจของสงฆ์อย่างเต็มที่ ไม่ขาดตกบกพร่อง ขนาดรูปร่างไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด

ทั้งนี้ อดีตพระเตี้ยรายนี้คือ นายเสริมศักดิ์ ไม้สูงเนิน อายุ 21 ปี หรือ พระตี๋ ฉายาว่า "ธมฺมสโร" อยู่บ้านเลขที่ 215 ม.11 บ้านผาสุข ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โดย นางบัวขำ พันรอด อายุ 47 ปี พี่สาวของทิดตี๋ พระสึกกลางพรรษา กล่าวว่า นายเสริมศักดิ์ ไม้สูงเนิน ปัจจุบันอายุ 21 ปี มีความผิดปกติคือตัวเล็ก เป็นคนแคระ แต่มีร่างกายที่ปกติอวัยวะครบทุกอย่าง สามารถอ่านเขียน นั่งสมาธิ และเดินบิณฑบาต ปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้ตามปกติ นายเสริมศักดิ์ ได้เข้าบวชเพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดา โดยตั้งใจจะบวชให้ครบ 3 เดือนในช่วงเข้าพรรษา จึงได้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2559 ที่วัดทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี มีพระครูพิศาลธรรมนุศาสน์ เจ้าอาวาสวัดทับช้าง เป็นพระอุปัชฌาย์ได้ฉายาว่า "ธมฺมสโร"

ต่อมา เมื่อ นายเสริมศักดิ์ ได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดผาสุก ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ก็อยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมเรื่อยมา แต่ด้วยความที่เป็นคนรูปร่างแคระ เมื่อข่าวแพร่หลายออกไป จึงมีสถานีโทรทัศน์หลายช่องมาถ่ายทำ และสัมภาษณ์ไปออกข่าว

จนกระทั่งวันที่ 15 ส.ค. 59 ที่ผ่านมาหลังกลับจากบิณฑบาต ฉันเช้าเสร็จ พระอาจารย์คล้าย เจ้าอาวาสวัดผาสุก ได้มาแจ้งกับพระเสริมศักดิ์ว่า ขอให้สึกจากความเป็นพระ พอกราบเรียนถามถึงเหตุผลของคำสั่งให้สึกในครั้งนี้ เจ้าอาวาสก็บอกแต่เพียงว่า พระผู้ใหญ่สั่งมาให้สึกเท่านั้น ถ้าไม่สึก พระที่บวชให้จะต้องสึกแทน ซึ่งทำให้พระเสริมศักดิ์ จำต้องลาสิขาด้วยความจำใจและน้อยใจ เนื่องจากในวันพระที่จะถึง ท่านเจ้าอาวาสจะให้ พระเสริมศักดิ์ เป็นผู้นั่งธรรมมาสน์เทศนาโปรดญาติโยมที่มาทำบุญ จึงตั้งใจท่องสวดบทพระธรรมเตรียมตัวไว้อย่างดี แต่ต้องมาถูกสั่งให้สึกกลางพรรษาไปเสียก่อน

สำหรับ ลักษณะที่ไม่ควรให้อุปสมบทเป็นพระและสามเณรนั้น ในพระวินัยมีบัญญัติไว้ดังนี้

ลักษณะที่ไม่ควรให้บวช (อุปสมบท) บุคคล รวม 20 ประเภท ได้แก่ 1. ผู้ไม่มีอุปัชฌายะ 2. ผู้มีอุปัชฌายะเป็นสงฆ์ (อุปัชฌายะต้องมีรูปเดียว ไม่ใช่มากรูป) 3. ผู้มีอุปัชฌายะเป็นคณะ (2, 3 ชื่อว่าเป็นคณะ, 4 ขึ้นไปเป็นสงฆ์) 4. ผู้มีอุปัชฌายะเป็นกะเทย 5. ผู้มีอุปัชฌายะเป็นคนลักเพศ (ผู้บวชเอาเอง) 6. ผู้มีอุปัชฌายะเป็นผู้เข้ารีตเดียรถีย์ 7. ผู้มีอุปัชฌายะเป็นสัตว์เดรัจฉาน (มีเรื่องเล่าว่า นาคปลอมมาบวช) 8. ผู้มีอุปัชฌายะเป็นผู้ฆ่ามารดา 9. ผู้มีอุปัชฌายะเป็นผู้ฆ่าบิดา 10. ผู้มีอุปัชฌายะเป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์ 11. ผู้มีอุปัชฌายะเป็นผู้ข่มขืนนางภิกษุณี 12. ผู้มีอุปัชฌายะเป็นผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน 13. ผู้มีอุปัชฌายะเป็นผู้ประทุษร้ายพระพุทธเจ้า จนถึงยังพระโลหิตให้ห้อ 14. ผู้มีอุปัชฌายะเป็นผู้มีอวัยะ 2 เพศ 15. ผู้ไม่มีบาตร 16. ผู้ไม่มีจีวร 17. ผู้ไม่มีทั้งบาตรทั้งจีวร 18. ผู้ขอยืมบาตรเขามาบวช 19. ผู้ขอยืมจีวรเขามาบวช 20. ผู้ขอยืมทั้งบาตรทั้งจีวรเขามาบวช ทั้งยี่สิบประเภทนี้ ถ้า (สงฆ์) บวชให้ ต้องอาบัติทุกกฎ

ขณะที่ลักษณะที่ไม่ควรให้บรรพชา (เป็นสามเณร) 32 ประเภท ได้แก่ 1. คนมีมือขาด 2. คนมีเท้าขาด 3. คนมีทั้งมือทั้งเท้าขาด 4. คนมีหูขาด 5. คนมีจมูกแหว่ง 6. คนมีทั้งหูขาดทั้งจมูกแหว่ง 7. คนมีนิ้วมือขาด 8. คนมีนิ้วหัวแม่มือขาด 9. คนมีเอ็น(เท้า)ขาด 10. คนมีมือเป็นแผ่น (นิ้วติดกัน) 11. คนค่อม 12. คนเตี้ย (เกินไป) 13. คนคอพอก 14. คนถูกนาบด้วยเหล็กแดงจนเสียโฉม (ในการลงโทษ) 15. คนถูกโบยถูกแส้ (มีรอยแผล) 16. คนถูกหมายจับ (ให้ฆ่าได้เมื่อพบ) 17. คนมีเท้าปุก (เป็นตุ้ม) 18. คนเป็นโรคอันเป็นโทษแห่งบาป (โรคเรื้อรังที่รักษาไม่หาย) 19. คนประทุษร้ายบริษัท (คืออยู่ในหมู่แล้วทำให้หมู่ดูวิปริต ด้วยรูปร่างอันผิดปกติของตน เช่น สูงเกินไป เตี้ยเกินไป ดำเกินไป ขาวเกินไป ผอมเกินไป อ้วนเกินไป เป็นต้น) 20. คนตาบอดข้างเดียว หรือทั้งสองข้าง 21. คนเป็นง่อย 22. คนกระจอก (เท้าผิดปกติ ต้องเดินด้วยหลังเท้า เป็นต้น) 23. คนเป็นอัมพาต (ร่างกายตายไปซีกหนึ่ง) 24. คนเปลี้ย (เดินเองไม่ได้) 25. คนชรา ทุพพลภาพ 26. คนตาบอดแต่กำเนิด 27. คนใบ้ 28. คนหูหนวก 29. คนทั้งบอดทั้งใบ้ 30. คนทั้งบอดทั้งหนวก 31. คนทั้งใบ้ทั้งหนวก และ 32. คนทั้งบอดทั้งใบ้ทั้งหนวก บุคคลทั้งสามสิบสองประเภทนี้ ผู้บรรพชาให้ต้องอาบัติทุกกฎ.

(หมายเหตุ : การกำหนดข้อห้ามไม่ให้บวชคน 32 ประเภทนี้เป็นสามเณรนั้น เป็นอันห้ามสำหรับบวชเป็นพระด้วย เพราะตามวิธีการบวช ผู้ที่จะบวชเป็นพระจะต้องผ่านลำดับจากการเป็นสามเณรมาก่อนแม้ชั่วครู่หนึ่ง การตั้งข้อกำหนดนี้ เพื่อมิให้พระพุทธศาสนาเป็นเหมือนถังขยะรับคนที่ทางโลกไม่ต้องการแล้ว แต่ก็ไม่มีข้อห้ามเด็ดขาดถึงขนาดว่า บวชให้แล้วต้องให้สึกไปเหมือนบุคคล 11 ประเภทที่กล่าวไว้ในข้อห้ามบวชเด็ดขาด).

เกิดข้อกังขาคาใจชาวพุทธ กรณีพระชั้นผู้ใหญ่ที่จันทบุรี มีคำสั่งให้ ‘พระเตี้ย’ สูง 99 ซม. สึกออกไปกลางพรรษา หากไม่สึก คนที่บวชให้จะต้องสึกเอง พบมีพระวินัยบัญญัติไว้ ในข้อลักษณะที่ไม่ควรให้บรรพชา คนเตี้ย (เกินไป) อยู่ด้วย... 18 ส.ค. 2559 18:51 18 ส.ค. 2559 21:19 ไทยรัฐ