วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถาบันพระปกเกล้า ชวนสมัครเรียน หลักสูตร ‘ไทยกับประชาคมอาเซียน’

สถาบันพระปกเกล้าเปิดหลักสูตร "ประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก" รุ่นที่ 7 รับผู้มีคุณวุฒิ ถ้าเป็นทหาร ต้องยศพ.ท. ข้าราชการซี 7 รวมถึงผู้บริหารท้องถิ่น อาจารย์มหาวิทยาลัย เริ่มเรียนต.ค.59...  

วันที่ 18 ส.ค. นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยว่า สถาบันพระปกเกล้าเปิดหลักสูตร "ประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก" รุ่นที่ 7 หรือ tag 7 เพื่อให้ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมแก่ผู้บริหารในระดับนโยบายโดยเน้นอบรมวิเคราะห์อภิปรายในประเด็นความท้าทายของไทยในโอกาสเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสร้างวิสัยทัศน์และเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน

สำหรับ ผู้เข้าอบรมต้องจบปริญญาตรี และต้องมีคุณสมบัติ เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสมาชิกสภาขับเคลื่อนฯ หรือเป็นตุลาการหรืออัยการระดับสองขึ้นไป หรือเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการระดับ 7 ขึ้นไป ทหารตำรวจยศ พันโท พันตำรวจโทขึ้นไป อาจารย์มหาวิทยาลัย นักธุรกิจ โดยเรียนนาน 8 เดือน ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ดูงาน เรียนระหว่าง เดือน ต.ค.59 ถึง พ.ค.60

สนใจสมัครได้ที่ www.kpi.ac.th หรือโทร 021419580 หรือที่อาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ รับสมัครถึง 8 ก.ย.นี้.

สถาบันพระปกเกล้าเปิดหลักสูตร "ประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก" รุ่นที่ 7 รับผู้มีคุณวุฒิ ถ้าเป็นทหาร ต้องยศ พ.ท. ข้าราชการซี 7 รวมถึงผู้บริหารท้องถิ่น อาจารย์มหาวิทยาลัย เริ่มเรียน ต.ค.59... 18 ส.ค. 2559 16:29 19 ส.ค. 2559 00:06 ไทยรัฐ