วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครั้งแรกในไทย! อาลีบาบาจับมือ ม.หอการค้า คลอดหลักสูตรอีคอมเมิร์ซ

อาลีบาบา เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พัฒนาหลักสูตรอีคอมเมิร์ซแก่ผู้ประกอบการชาวไทยและนักศึกษาที่สนใจ หวังเสริมความรู้ด้านธุรกิจออนไลน์...

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ม.หอการค้าไทย ได้ลงนามความร่วมมือกับเว็บไซต์อาลีบาบา ผู้ให้บริการเว็บไซต์ซื้อขายสินค้ารายใหญ่ในประเทศจีน พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านอีคอมเมิร์ซแก่ผู้ประกอบการชาวไทยและนักศึกษา รองรับแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจขยายตัวสู่โลกออนไลน์

"เราตั้งเป้าให้นักศึกษากว่า 17,000 คน หรือทั้ง 4 ชั้นปีได้มีโอกาสเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่างใกล้ชิด ซึ่งความร่วมมือกับอาลีบาบาในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยต้องการเปิดกว้างให้ทั้งผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อีคอมเมิร์ซ รวมถึงนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 ที่สนใจ ได้เข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่ผ่านการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญของเว็บไซต์อาลีบาบา อย่างไรก็ตาม หลักสูตรดังกล่าวจะเริ่มอบรมในปีนี้โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคน เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการประกอบธุรกิจออนไลน์ภายใต้ยุคดิจิตอลและสร้างการเป็นเด็กหัวการค้ายุค 4.0"

นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ อาลีบาบากรุ๊ป เมืองหางโจว ประเทศจีน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้าศึกษาและอบรมโดยบุคลากรจากเว็บไซต์อาลีบาบา เพื่อทำความเข้าใจวัฒนธรรมการทำงานแบบอาลีบาบาและเรียนรู้เป้าหมายการประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน มีค่าใช้จ่าย 69,900 บาท โดยโครงการดังกล่าวจะเปิดรับผู้สนใจประมาณ 30 คน

นายเจอรี่ วู ผู้จัดการประจำประเทศไทย เว็บไซต์อาลีบาบา กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีความโดดเด่นด้านการเรียนในระบบดิจิตอล ประกอบกับมีความร่วมมือกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งมีเครือข่ายผู้ประกอบการและช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กชาวไทย จึงมั่นใจว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นและสร้างความเข้าใจในการผลักดันธุรกิจสู่โลกออนไลน์ได้มากขึ้น

ทั้งนี้ ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในลักษณะดังกล่าวมีการดำเนินการแล้วในหลายประเทศ อาทิ อินเดีย มาเลเซีย และเกาหลี รวมถึงอินโดนีเซียที่อยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งในประเทศไทยถือเป็นครั้งแรกที่อาลีบาบาได้ร่วมมือกับภาคการศึกษาชั้นนำ โดยคาดหวังว่าจะทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยไม่ต่ำกว่า 5,000 ราย หันมาใช้ช่องทางของเว็บไซต์อาลีบาบาในการดำเนินและขยายธุรกิจสู่อีคอมเมิร์ซ

"ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในไทยเติบโตอย่างรวดเร็วและยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก แต่ยังมีอัตราการส่งออกไม่มากเท่าที่ควร แม้ว่าต่างชาติจะมีความต้องการสินค้าจากไทยเป็นจำนวนมาก แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงขาดช่องทางออนไลน์ในการขยายโอกาสทางธุรกิจ ทำให้ประเทศไทยขาดโอกาสที่ดี ส่วนระบบโครงสร้างพื้นฐานในการสื่อสารนั้น ปัจจุบัน 4จี ก็สามารถให้บริการได้ในระดับที่ดี และอยากให้ทุกคนกล้าที่จะเริ่มและลงมือทันทีเหมือนกับ 15 ปีที่แล้วในช่วงที่ประเทศจีนเริ่มต้นธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีความพร้อมในด้านอินเทอร์เน็ตเหมือนเช่นปัจจุบัน และสามารถก้าวสู่รายการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ถึง 3 ล้านล้านครั้งต่อปี".


อาลีบาบา เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พัฒนาหลักสูตรอีคอมเมิร์ซแก่ผู้ประกอบการชาวไทยและนักศึกษาที่สนใจ หวังเสริมความรู้ด้านธุรกิจออนไลน์... 18 ส.ค. 2559 16:28 18 ส.ค. 2559 16:52 ไทยรัฐ