วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.ขยายเวลารวบรวมความเห็นร่างฯ ปี 59 อีก 90 วัน

สนช.มีมติขยายเวลาการทำงาน กมธ. รวบรวมความเห็นร่างรัฐธรรมนูญ ปี 59 ออกไปอีก 90 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 59 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. ทำหน้าที่เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบการขอขยายเวลาการทำงานของ คณะกรรมาธิการสามัญ พิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ออกไปอีก 90 วัน นับแต่วันที่ 29 ส.ค. 2559 ตามที่ นายสมชาย แสวงการ สนช. ได้ยื่นญัตติขอขยายอำนาจหน้าที่ และกรอบการทำงานของ กมธ.ดังกล่าวว่า หลังจากเข้าทำงานตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 2557 จนกระทั่งร่างรัฐธรมนูญและคำถามพ่วงประชามติ ผ่านความเห็นชอบจากประชาชน วันที่ 7 ส.ค. 2559 ไปแล้ว

หลังจากนี้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ต้องนำถามพ่วงไปปรับให้สอดคล้องกับบทเฉพาะกาลในร่างรัฐธรรมนูญ และต้องยกร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 10 ฉบับ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่จำเป็น ดังนั้น กมธ.จำเป็นต้องดำเนินการศึกษา และเสนอแนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 และคำถามพ่วงประชามติ และขอเพิ่ม กมธ.อีก 1 คน จาก 29 เป็น 30 คน ได้แก่ นายพรศักดิ์ เจียรณัย

สนช.มีมติขยายเวลาการทำงาน กมธ. รวบรวมความเห็นร่างรัฐธรรมนูญ ปี 59 ออกไปอีก 90 วัน 18 ส.ค. 2559 15:23 18 ส.ค. 2559 15:58 ไทยรัฐ