วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตุลาการศาลทหารถวายสัตย์ทำหน้าที่โดยสุจริต

"บิ๊กป้อม" นำตุลาการศาลทหาร 196 นาย ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทำหน้าที่โดยสุจริต เพื่อความยุติธรรมของประชาชนและความสงบสุขของบ้านเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ส.ค.59 ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผู้ได้รับมอบพระราชอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหารกรุงเทพ เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลทหารกรุงเทพ จำนวน 196 นาย โดยมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง  

ทั้งนี้ พล.ร.อ.กฤษฎา เจริญพานิช เจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็นผู้กราบบังคมทูลฯ ถวายรายงาน เบิกตุลาการศาลทหารกรุงเทพเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ โดยมี พล.อ.ทศพร ศิลปาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะตุลาการศาลทหารอาวุโส เป็นผู้นำตุลาการศาลทหารกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ โดยคำถวายสัตย์ฯ ระบุว่า ข้าพเจ้าจักจงรักภักดีต่อพระมหากษัตรย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร และจักรักษาไว้และปฏิบัติตาม ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ.

"บิ๊กป้อม" นำตุลาการศาลทหาร 196 นาย ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทำหน้าที่โดยสุจริต เพื่อความยุติธรรมของประชาชนและความสงบสุขของบ้านเมือง 18 ส.ค. 2559 10:54 18 ส.ค. 2559 12:02 ไทยรัฐ