วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รวบอำนาจในสภา

การยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เกี่ยวข้องกับ การเลือกตั้ง มีด้วยกัน 5 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งถ้าไม่มี พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 5 ฉบับนี้ก็จะมีการเลือกตั้งไม่ได้ นอกจากเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆและ คสช.เห็นว่าควรจะใช้อำนาจพิเศษจัดให้มีการเลือกตั้งก็เป็นอีกเรื่อง

เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรวดเร็วจึงได้มีการนำเอาบทบัญญัติของเดิมมาขัดเกลาใหม่ให้เหมาะกับสถานการณ์ เช่น พ.ร.บ.พรรคการเมือง นำเอาแนวทางปี 2524 มาเป็นโครงร่าง มี 2 ขั้นตอนคือ จะต้องมีการยื่นขออนุญาตจดทะเบียนพรรคการเมืองโดยบุคคล 15 คน จากนั้นไปหาสมาชิกพรรคจากภาคต่างๆมาให้ครบ 5 พันคน ขั้นตอนต่อไปก็มีการคัดเลือกหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค แล้วมาจดทะเบียนเป็นพรรคการเมือง

เมื่อมีการตั้งพรรคก็มี การยุบพรรค ซึ่งจะยุบพรรคได้ก็ต่อเมื่อมีการกระทำที่ เป็นปรปักษ์ต่อความมั่นคงและการปกครอง ปัญหามาอยู่ที่ว่า กรณีที่ พรรคการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบัน ถึง 71 พรรคการเมือง จะต้องมาจดทะเบียนพรรคกันใหม่หรือไม่ หรือที่เรียกว่า เซ็ตซีโร่ ก็เหมือนเป็นการยุบพรรคการเมืองโดยปริยาย ถ้าเงื่อนไขการจด ทะเบียนพรรคการเมืองไม่มีอะไรมากก็ไม่มีปัญหา อาจจะเสียความรู้สึกไปบ้างไม่เป็นไร แต่ถ้าเกิดมีโรคแทรกซ้อนขึ้นมาแรงต่อต้านในการ เซ็ตซีโร่ คงจะมากขึ้น

มาถึงปม นายกฯคนนอก โดยเฉพาะมาตรา 272 เรื่องขอยกเว้นเปิดช่องนายกฯคนนอก หลังการเลือกตั้งนายกฯในสภาตามบัญชีที่พรรคการเมืองเสนอชื่อในรอบแรกไม่สำเร็จ การโหวตครั้งแรก ส.ส.จำนวน 250 เสียง ยื่นเรื่องให้สภายกเว้นไม่ต้องโหวตตามบัญชีรายชื่อ การโหวตครั้งที่ 2 รัฐสภามีมติ 2 ใน 3 หรือ 500 เสียงจากจำนวน ส.ส.และ ส.ว.700 เสียง ขอยกเว้นการเลือกนายกฯจากบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง

ประเด็นก็คือ นอกจากเป็นที่ชัดเจนว่าพรรคการเมืองจะเสนอชื่อใครก็ได้ไม่เกิน 3 ชื่อขึ้นมาเป็นว่าที่นายกฯ ยังจะพยายามจะให้สามารถเอาคนที่ไม่ปรากฏชื่อว่าจะอาสาเข้ามาเป็นนายกฯเลย เข้าเป็นนายกฯได้อีก

นอกจากจะไม่ต้องลงเลือกตั้งแล้วยังไม่ต้องเสนอชื่อให้ปรากฏ

ภายในระยะเวลา 5 ปีหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จะมีการเลือกนายกฯกี่ครั้งก็ต้องใช้หลักการนี้ต่อไปและไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าว่า วิธีการนี้จะไม่ถูกแก้ไขเพื่อให้มีการเลือกนายกฯเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้ต่อไปเรื่อยๆ

มีข้อเสนอจาก พรรคประชาธิปัตย์ ค้านแนวคิดที่จะให้ ส.ว.ร่วมสรรหานายกฯคนนอกทันที ควรให้มีการโหวตนายกฯที่มาจาก ส.ส.ตามบัญชีก่อน เป็นไปตามเนื้อหาของรัฐธรรมนูญไม่ควรไปตัดตอนแก้ไขใหม่ ดูตามเกมแล้วหากจะบิดเบือนเวลา
ในการเลือกตั้ง หมากเกมนี้คงเล่นกันได้อีกยาว หาทางรวบอำนาจในสภา

หาทางตระบัดสัตย์เพื่อชาติไปได้เรื่อยๆ.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com 

18 ส.ค. 2559 09:51 18 ส.ค. 2559 09:51 ไทยรัฐ