วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มะเร็งในสตรี

มะเร็งในสตรี

  • Share:

tgcsthai.com เป็นเว็บไซต์ของสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของสตรีไทยที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ เป็นศูนย์รวมของบุคลากรที่ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีในด้านความสามัคคี แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และการบริการแก่สมาชิกและแก่สาธารณชนรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ประวัติสมาคม พันธกิจสมาคม กฎข้อบังคับสมาคม คณะกรรมการบริหาร พบหมอมะเร็ง มะเร็งทางสูตินรีเวช ถาม-ตอบหมอมะเร็งนรีเวช คำถามที่พบบ่อย และนอกจากนี้ใน Main Menu ยังมี ความรู้และวิชาการ ยาน่ารู้ หอกระจายข่าว แพทย์ทางเลือก...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้