วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ก.ล.ต.” เชือดมาร์เก็ตติ้ง 2 ราย สั่งพักแนะนำลูกค้าซื้อขายหุ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน 2 ราย ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ได้แก่ นางสาวพรรณประภา ไวทยะวณิช เนื่องจากตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า และนายกชอาภา ทรงธรรม เนื่องจากไม่ได้ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าตามหลักวิชาชีพ โดยกรณีนางสาวพรรณประภา เป็นการกระทำผิดขณะสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โดย ก.ล.ต.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าของ บล.โกลเบล็ก และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่านางสาวพรรณประภาตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหาย

ส่วนกรณีนายกชอาภา เป็นการกระทำผิดขณะเป็นผู้บริหารและผู้แนะนำการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า โดย ก.ล.ต.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ลงทุนและรายงานการตรวจสอบของ บล.ไอร่า และได้ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายกชอาภาให้คำแนะนำหลักทรัพย์รายตัวในงานสัมมนาและแอพพลิเคชั่น LINE โดยวิเคราะห์จากความเห็นส่วนตัว และไม่มีบทวิเคราะห์จากแหล่งที่น่าเชื่อถืออ้างอิง

ทั้งนี้ เห็นว่าการกระทำของบุคคลทั้งสองเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนของนางสาวพรรณประภา เป็นเวลา 6 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค.59 และนายกชอาภาเป็นเวลา 8 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค.59.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน 2 ราย ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ได้แก่... 18 ส.ค. 2559 00:07 18 ส.ค. 2559 00:55 ไทยรัฐ