วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมวิทย์ฯ ชู 2 นวัตกรรมป้องกัน-รักษาวัณโรค

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่า โรควัณโรคถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง เพราะปัจจุบันพบเพิ่มขึ้น และการที่จะมีการปล่อยนักโทษ 12,000 คน สธ.จำเป็นต้องเข้าไปช่วยตรวจคัดกรองโรควัณโรค เพราะหากตรวจพบจะได้ทำการรักษา เพื่อความปลอดภัยของนักโทษและป้องกันการแพร่เชื้อ

ด้าน นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผอ.ศูนย์ พันธุศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในการตรวจเชื้อวัณโรค ขณะนี้กรมฯได้มีนวัตกรรม 2 อย่างที่ใช้ในการตรวจ ได้แก่ 1.การตรวจเลือด เพื่อตรวจยีนในเลือดของผู้ป่วย โดยการตรวจยีนนั้นจะมีความพิเศษ คือ จะใช้ได้ทั้งประกอบการวินิจฉัย และติดตามผลการรักษา ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรการตรวจด้วยวิธีนี้ และสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปลายปี 2559 นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราชในการใช้วิธีการตรวจเลือดตรวจวินิจฉัยในผู้ป่วยเด็กเพราะเป็นวิธีที่รู้ผลได้เร็ว 2.การตรวจวินิจฉัยยีนที่ย่อยยาต้านวัณโรค โดยจากการศึกษาพบว่าคนไข้ วัณโรคในไทย 30% จะมียีนที่ย่อยยาต้านวัณโรคช้า ทำให้การย่อยสลายยาช้า ส่งผลให้ระดับยาในเลือดสูง จนทำให้คนไข้ 30% นี้ มีความเสี่ยงเป็นโรคตับอักเสบถึง 8 เท่า และมีการเปิดให้บริการแล้วที่สถาบันโรคทรวงอก และจากการที่พบว่าคนไข้มียีนย่อยยาช้า ก็ทำให้แพทย์รู้ถึงแนวทางการรักษา จนสามารถปรับยาต้านวัณโรคลงส่งผลให้คนไข้สามารถรับประทานยาที่จำเป็นต้องรับประทานได้ครบทุกตัว.

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่า โรควัณโรคถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง เพราะปัจจุบันพบเพิ่มขึ้น และการที่จะมีการปล่อยนักโทษ 12,000 คน 18 ส.ค. 2559 00:03 18 ส.ค. 2559 00:03 ไทยรัฐ