วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไอซีทีย้ำเน็ตประชารัฐหนุนไทยแลนด์ 4.0

นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนา “ไทยแลนด์ : ดิจิตอล ทรานฟอร์เมชั่น” จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าเอ็มเอ็มพี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า ในช่วง 2 ปีนี้รัฐบาลได้เร่งวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อให้นำพาประเทศไทยสู่ยุค 4.0 โดยเฉพาะการลงทุนสร้างโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงหรืออินเตอร์เน็ตประชารัฐให้เข้าถึงทุกหมู่บ้าน จะเป็นการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำให้กับสังคมไทย เพราะอินเตอร์เน็ตเป็นทุกสิ่งหรือ Internet on things หากไม่มีอินเตอร์เน็ตคงไม่สามารถพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลได้สำเร็จและคงไม่สามารถก้าวข้ามการทำให้ประชากรที่มีรายได้ปานกลางไปสู่รายได้ขั้นสูงได้ นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าหมายว่าภายใน 5 ปีจะพยายามทำให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล.

นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนา “ไทยแลนด์ : ดิจิตอล ทรานฟอร์เมชั่น” จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าเอ็มเอ็มพี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า... 18 ส.ค. 2559 00:03 18 ส.ค. 2559 00:46 ไทยรัฐ