วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รฟท.ปัดฝุ่น ตั้ง'โฮลดิ้ง-บียู'

รฟท. เตรียมเสนอ คนร.ปัดฝุ่น ตั้งหน่วยธุรกิจ “เดินรถ-บริหารทรัพย์สิน-ซ่อมบำรุง” รองรับเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง ปี 63 “วุฒิชาติ” พ้อ เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ยัน ทำดีที่สุด ส่วนงานก่อสร้างสายสีแดงภาพรวมล่าช้า 20%

วันที่ 17 ส.ค. นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เปิดเผยว่า ภายในปี 59-60 นี้ รถไฟจะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ คนร. พิจารณาแนวทางในการจัดตั้ง 3 หน่วยธุรกิจ (business unit) เพื่อเข้ามาบริการจัดการ ฝ่ายเดินรถ, ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และฝ่ายซ่อมบำรุง ซึ่งการจัดตั้งหน่วยธุรกิจดังกล่าว เพื่อมารองรับการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง ที่รถไฟดำเนินการอยู่และมีแผนที่จะเปิดให้บริการได้ ในต้น ปี 63

นอกจากจะเสนอจัดตั้งหน่วยธุรกิจแล้ว รถไฟยังมีแผนที่จะจัดตั้งการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นโฮลดิ้ง คัมปานี ซึ่งสอดคล้องกับมติ ครม. ที่ผ่านมา ที่ให้โฮลดิ้ง คัมปานี เพื่อเข้ามากำกับ 3 หน่วยธุรกิจ นอกจากนั้นในส่วนของการเร่งรัดเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 59 นั้น ในส่วนของ รฟท. ยืนยันว่า การเร่งรัดเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่กระทรวงการคลัง โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. ตั้งเป้าหมายไว้ เพราะมีการเบิกจ่ายเพียง 40,000 ล้านบาท จากงบประมาณ 60,000 ล้านบาท ซึ่งไม่ถึงที่ สคร.ตั้งไว้ว่า จะต้องเบิกจ่ายที่ 95% ในปีงบประมาณแน่นอน

"อย่างไรก็ตาม จะเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณภายในกันยายนนี้ เพิ่มอีกกว่า 1,000 ล้านบาท ก็ได้แค่ 60% กว่าๆ เท่านั้น สำหรับสาเหตุที่เบิกจ่ายไม่ได้ตามแผนเนื่องจากว่า ที่ผ่านมา มีปัญหาในเรื่อง การรื้อย้ายชุมชนในพื้นที่ก่อสร้างทำให้ไม่สามารถเริ่มงานก่อสร้างได้ตามแผน และมีโครงการยกเครื่องปรับปรุงรถไฟทั้งระบบกว่า 1.7 แสนล้านบาท แต่ในทางปฏิบัติเป็นโครงการที่เตรียมใช้เงินกู้แต่ไม่มีการใช้จริง ดังนั้นในปีงบประมาณ 60 ตน จะเสนอขอยกเลิกโครงการที่ยังผูกพันแต่ไม่มีการปฎิบัติได้จริงออกไปจากแผน จำนวนกว่า 3,000-4,000 ล้านบาท" ผู้ว่าการ รฟท. กล่าว..

รฟท. เตรียมเสนอ คนร.ปัดฝุ่น ตั้งหน่วยธุรกิจ “เดินรถ-บริหารทรัพย์สิน-ซ่อมบำรุง” รองรับเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง ปี 63 “วุฒิชาติ” พ้อ เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ยัน ทำดีที่สุด ส่วนงานก่อสร้างสายสีแดงภาพรวมล่าช้า 20% 17 ส.ค. 2559 22:41 18 ส.ค. 2559 00:41 ไทยรัฐ