วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สาธิต' รู้ทัน! เกม 'เซตซีโร่' พรรคการเมือง

"สาธิต" ฝาก กรธ. ร่าง ก.ม.พรรคการเมืองให้เข้มแข็ง เปิดโอกาสจัดตั้งพรรคใหม่ง่ายขึ้น เกิดการแข่งขันที่เสรีอย่างแท้จริง เน้นบทลงโทษรุนแรง ผู้บริหารพรรคต้องร่วมรับผิดชอบ เพื่อวางกรอบกติกาให้เป็นระบบ

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 59 นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีการร่างกฎหมายพรรคการเมืองฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญใหม่ว่า อยากเสนอให้ กรธ.ที่กำลังจะยกร่างกฎหมายพรรคการเมือง บังคับใช้ในยุคปฏิรูปการเมือง โดยให้คำนึงถึงความสำคัญของพรรคการเมือง ซึ่งเป็นสถาบันที่รวมตัวแทนของประชาชน ควรกำหนดกติกาให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง โดยเปิดโอกาสให้จัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ได้ง่าย และเกิดการแข่งขันที่เสรีจริง โดยรัฐต้องเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองให้แต่ละพรรคยึดมั่นในอุดมการณ์ในการจัดตั้ง หรือรวมตัวก่อตั้งพรรค ไม่ใช่การจัดตั้งพรรคเพื่อปกป้องผลประโยชน์ หรือเป็นพรรคการเมืองเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นเฉพาะบางช่วงเวลา ที่สำคัญหากมีการทำผิดกฎหมาย ระเบียบใดๆ ควรมีบทกำหนดการลงโทษที่รุนแรง และผู้บริหารพรรคต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

นายสาธิต กล่าวต่อว่า กรธ.ต้องวางกรอบกติกาที่เป็นระบบ ไม่ใช่วางจากสถานการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญของการมีพรรคการเมือง ซึ่งเป็นสถาบันรวมของตัวแทนประชาชน และต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร เพราะกว่าที่แต่ละพรรคจะเติบโต มีสมาชิกพรรคครบทุกภูมิภาค ทุกจังหวัดจำนวนมาก พรรคการเมืองต้องฟันฝ่าพิสูจน์ตัวเอง มีผลงานปรากฏ ตนจึงไม่เห็นด้วยกับการเซตซีโร่ ตามที่บางฝ่ายพยายามจะทำในขณะนี้

"สาธิต" ฝาก กรธ. ร่าง ก.ม.พรรคการเมืองให้เข้มแข็ง เปิดโอกาสจัดตั้งพรรคใหม่ง่ายขึ้น เกิดการแข่งขันที่เสรีอย่างแท้จริง เน้นบทลงโทษรุนแรง ผู้บริหารพรรคต้องร่วมรับผิดชอบ เพื่อวางกรอบกติกาให้เป็นระบบ 17 ส.ค. 2559 17:11 17 ส.ค. 2559 17:44 ไทยรัฐ