วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อ่าน “ไทยรัฐ” ทุกวัน ยืดอายุให้ยืนยาว

ผู้ที่มีชื่อว่าเป็นหนอนหนังสือทั้งหลายทั่วโลก จะพร้อม ใจกันเฮได้ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเยลแห่งสหรัฐฯ ได้ศึกษาจากผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เกือบ 4,000 คน พบว่าผู้ที่อ่านหนังสือประจำ จะมีอายุยืนยาวกว่าคนที่ไม่จับ

ผู้เป็นหนอนหนังสือเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเป็นสตรี การศึกษาจบปริญญา และอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้สูง ส่วนอีกฝั่งหนึ่ง ที่เป็นผู้ที่รังเกียจหนังสือ หรืออ่านแค่เพียงอาทิตย์ละ 3 ชั่วโมงครึ่งนั้น ก็ยังได้ประโยชน์อยู่ดี จะตายน้อยกว่าคนไม่อ่านหนังสือ ในช่วง 10 ปีหน้า ร้อยละ 17 แต่ส่วนผู้ที่อ่านหนังสือมากกว่านั้น จะตายน้อยกว่าถึงร้อยละ 23 และกล่าวโดยเฉลี่ยแล้ว คอหนังสือจะมีอายุยืนกว่าผู้ที่ไม่ได้อ่านเลยเกือบ 2 ปี ส่วนผู้ที่ชอบอ่านหนังสือพิมพ์ และวารสารรายคาบก็มีคุณเช่นกัน แต่ในอัตราต่ำกว่าบ้างเท่านั้น

ศาสตราจารย์เบคกา อารีวี ได้กล่าวเชิญชวนว่า ขอให้อ่านหนังสือกันเถิด แม้แต่แค่เพียงวันละครึ่งชั่วโมงจะทำให้ตายยากกว่าผู้ที่ไม่อ่านหนังสืออยู่ดี.

ผู้ที่มีชื่อว่าเป็นหนอนหนังสือทั้งหลายทั่วโลก จะพร้อม ใจกันเฮได้ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเยลแห่งสหรัฐฯ ได้ศึกษาจากผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เกือบ 4,000 คน พบว่าผู้ที่อ่านหนังสือประจำ จะมีอายุยืนยาวกว่าคนที่ไม่จับ 17 ส.ค. 2559 14:46 17 ส.ค. 2559 14:47 ไทยรัฐ