วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รฟท.เตรียมเรียกเอกชนแจง เหตุรถไฟสายสีแดงล่าช้ากว่ากำหนด 20%

ผู้ว่าการ รฟท.เตรียมเรียกเอกชนที่รับเหมางานก่อสร้างโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต เพื่อเร่งรัดงานที่ล่าช้าประมาณ 20% มั่นใจโครงการก่อสร้างต้องคืบหน้าตามกำหนด...

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.59 นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท. ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ บริเวณสถานีทุ่งสองห้อง และ สถานีกลางบางซื่อ โดยความก้าวหน้าของผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 คิดเป็น 47.26% ส่วนสถานีทุ่งสองห้อง ทั้งจุดบริเวณชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ซึ่งปัจจุบันมีความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 70.89% ทำให้มองเห็นรูปแบบของสถานีได้อย่างชัดเจน แบ่งเป็น 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นพื้นดิน เป็นพื้นที่สำหรับจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารที่จะใช้บริการ ชั้นที่ 2 เป็นชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสาร และเป็นพื้นที่รองรับผู้โดยสารที่จะผ่านขึ้นไปยังชานชาลา และชั้นที่ 3 เป็นชั้นชานชาลา มีทางวิ่ง 4 ทาง โดย 2 ทางวิ่งด้านข้าง รองรับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง

ส่วน 2 ทางตรงกลาง รองรับรถไฟทางไกล โดยมีชานชาลาด้านข้างสองฝั่งรองรับผู้ใช้บริการรถไฟสายสีแดง โดยสถานีนี้ได้ก่อสร้างเป็นต้นแบบในงานก่อสร้างสถานีของผู้รับจ้างสัญญาที่ 2 ซึ่งตลอดแนวเส้นทางโครงการจะมีสถานียกระดับแบบนี้จำนวน 6 สถานี ได้แก่ สถานีจตุจักร สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ และสถานีการเคหะขณะที่สถานีกลางบางซื่อ (Grand Station) บริเวณชั้นใต้ดิน และชั้น 1 ปัจจุบันมีความก้าวหน้าของสถานีที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 38.24%

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีความล่าช้าเนื่องจากติดการรื้อย้าย ท่อส่งน้ำมันโดยสถานีนี้มีรูปแบบการก่อสร้างแบ่งเป็น ชั้นใต้ดิน พื้นที่สำหรับจอดรถประมาณ 1,700 คัน โดยมีโถงเชื่อมต่อจากพื้นที่จอดรถขึ้นไปยังชั้นจำหน่ายตั๋วและมีทางเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่สถานีบางซื่อ ส่วน ชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่จำหน่ายตั๋ว มีโถงพักคอยและรับผู้โดยสาร รวมถึงพื้นที่พาณิชยกรรม และร้านค้า ชั้นที่ 2 เป็นชานชาลารองรับรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 4 ชานชาลา และรถไฟทางไกล 8 ชานชาลา ชั้นที่ 3 เป็นชานชาลารองรับการจอดขบวนรถไฟขนาดราง 1.435 เมตร เชื่อมภูมิภาค 10 ชานชาลา เป็นสายใต้ 4 ชานชาลา สายเหนือและสายอีสานรวม 6 ชานชาลา รองรับรถไฟความเร็วสูงในอนาคต และรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน 2 ชานชาลา สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 129,000 คน/วัน/ทิศทาง

นายวุฒิชาติ กล่าวว่า ส่วนความความคืบหน้าของงานทั้ง 2 สัญญา ขณะนี้สัญญาที่ 1 ซึ่งงานต้องคืบหน้า 60-70% แต่ขณะนี้ ดำเนินการได้ประมาณ 50% ส่วนสัญญาที่ 2 ที่เป้าหมายจะต้องคืบหน้า 90% แต่ขณะนี้เนื้องานจริงคืบหน้า 70% ซึ่งทำให้ เฉลี่ยทั้งโครงการล่าช้าประมาณ 20% โดยหลังจากนี้ จะมีการเรียกประชุมเอกชนที่รับเหมางานก่อสร้างทั้งสัญญาที่ 1-2 เพื่อเร่งรัดงาน ให้ก้าวหน้าเร็วขึ้น และให้สอดรับ ให้งานก่อสร้าง 2 สัญญาเสร็จก่อนสัญญาที่ 3 ที่เป็นงานระบบไฟฟ้า ระบบเดินรถ

สำหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต มีจุดเริ่มต้นโครงการที่สถานีบางซื่อ กม.6+000 (จากหัวลำโพง) บริเวณสามแยกประดิพัทธ์ประมาณ 1.8 กิโลเมตร ทางทิศใต้ของสถานีบางซื่อ ไปตามแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ ผ่านเขตจตุจักร บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง และไปสิ้นสุดที่สถานีรังสิต จังหวัดปทุมธานี ระยะทางรวมประมาณ 26.3 กิโลเมตร มี 10 สถานี ประกอบด้วย สถานีกลางบางซื่อ สถานีจตุจักร สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะ สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก และสถานีรังสิต แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 สัญญา คือสัญญา 1 งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง มีความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 47.26% สัญญา 2 งานโยธาสำหรับทางรถไฟบางซื่อ – รังสิต มีความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 67.73% และ สัญญา 3 งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมจัดหาตู้รถไฟ

ส่วนช่วงบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน ได้เข้าดำเนินงานเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.59 มีความก้าวหน้าของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 0.83% ในการนี้คาดว่าจะเปิดใช้งานได้จริงประมาณต้นปี 2563 เนื่องจากงานสัญญาที่ 3 เริ่มงานช้า ในอนาคตสถานีกลางบางซื่อจะกลายเป็นศูนย์กลางการเดินทางด้วยระบบรางแห่งใหม่ของประเทศ รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองรับการเดินทางด้วยระบบรางทุกประเภท ทั้งรถไฟทางไกล รถไฟชานเมือง รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน  และรถไฟความเร็วสูงในอนาคตอีกดัวยส่วนการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้รัฐวิสาหกิจ เบิกจ่ายงบลงทุน ให้มีความคืบหน้ามากขึ้น โดยในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยมั่นใจว่าจะสามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายได้อีกประมาณ 1000 ล้านบาท ภายในปีงบประมาณนี้.

ผู้ว่าการ รฟท.เตรียมเรียกเอกชนที่รับเหมางานก่อสร้างโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต เพื่อเร่งรัดงานที่ล่าช้าประมาณ 20% มั่นใจโครงการก่อสร้างต้องคืบหน้าตามกำหนด... 17 ส.ค. 2559 14:38 17 ส.ค. 2559 15:11 ไทยรัฐ