วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.ติวเข้มงานสืบสวน รับมือ ลต.ปลายปี 60 เสริมเขี้ยวเล็บจัดการคนโกง

กกต.เตรียมความพร้อมด้านงานสืบสวนสอบสวน หวังเสริมเขี้ยวเล็บจัดการคนโกง รับมือการเลือกตั้งปลายปี 60 ชี้เสนอกฎหมายลูกให้มีอำนาจออกหมายเรียก-ตรวจค้นคดีการ ลต.

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 59 ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จ.เชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนให้เป็นมืออาชีพ มีผู้บริหารและพนักงานของสำนักงาน กกต.จำนวน 16 จังหวัด 120 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน และนำผลจากการสัมมนาไปพิจารณาเสนอแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเสนอแก้ไขกฎหมายลูกของ กกต. ในประเด็นที่สำคัญ 

ทั้งนี้ นายบุญส่ง น้อยโสภณ กล่าวเปิดการอบรมตอนหนึ่งว่า การอบรมในครั้งนี้เป็นการรองรับ และปรับบุคลากรด้านสืบสวนสอบสวนให้รับรู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติไป ซึ่งด้านสืบสวนสอบสวนได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ และเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีคำว่าไต่สวน ทั้งนี้ ทุกคนต้องเข้าใจในคำว่าไต่สวนต้องมี 3 คนขึ้นไป เพื่อดำเนินการเป็นทีม เพราะฉะนั้นพนักงาน กกต.จะมีอำนาจเหมือนกับพนักงานสอบสวนทั่วไป โดยมีการออกหมายเรียก ตรวจ ยึด หรืออายัดเอกสาร หรือพยานหลักฐานใดที่ใช้ในการกระทำผิดกฎหมายการคุ้มครองพยานในคดีเลือกตั้ง และการกันบุคคลเป็นพยาน การจ่ายรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส การเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดเพิ่มมากขึ้น และให้อำนาจศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกามีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ชดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้งใหม่ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับในคราวเดียวกัน ซึ่งขณะนี้ร่างดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ด้านสืบสวนสอบสวน ได้จัดอบรมหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้ง เพื่อให้บุคลากรด้านสืบสวนสอบสวนเตรียมรองรับก่อนจะมีเลือกตั้งในปี 60 เพื่อเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับพนักงานสืบสวนสอบสวนในการจัดการกับผู้ที่ทุจริตในการเลือกตั้ง

กกต.เตรียมความพร้อมด้านงานสืบสวนสอบสวน หวังเสริมเขี้ยวเล็บจัดการคนโกง รับมือการเลือกตั้งปลายปี 60 ชี้เสนอกฎหมายลูกให้มีอำนาจออกหมายเรียก-ตรวจค้นคดีการ ลต. 17 ส.ค. 2559 14:06 17 ส.ค. 2559 15:19 ไทยรัฐ