วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มิตรผล กับ Bonsucro

โดย สะ-เล-เต

ไทยส่งออกน้ำตาลเป็นอันดับ 2 ของโลก ผู้ส่งออกมากที่สุดของไทย...กลุ่มบริษัทมิตรผล

กว่า 60 ปี บนเส้นทางสายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล มิตรผลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งกับกระบวนการผลิตของเกษตรกร สิ่งแวดล้อม รวมถึงการผลิตน้ำตาล ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ

การผลิตอ้อย เน้นสินค้าคุณภาพ ภายใต้รูปแบบการทำเกษตรสมัยใหม่ โดยนำต้นแบบมาจากออสเตรเลีย ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

สิ่งแวดล้อม และ กระบวนการผลิตน้ำตาล เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนปลูกอ้อย ห้ามเผาตอ แต่ใช้รถตัดฝังกลบทำปุ๋ย ป้องกันโรคแมลงด้วยวิธีการธรรมชาติ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี...ใช้วัตถุดิบอ้อยทุกส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ชานอ้อย...แปรเป็นพลังงานชีวมวล ผลิตไฟฟ้าใช้ในกระบวนการผลิตน้ำตาลได้วันละ 106 เมกะวัตต์ เทียบเท่ากับปริมาณการใช้ไฟของชัยภูมิทั้งจังหวัด ไฟฟ้าผลิตได้ใช้ไม่หมด มีเหลือส่งขายให้การไฟฟ้าฯ อีกต่างหาก

โมลาสจากกระบวนการผลิตอ้อย นำมาผลิตเอทานอลได้ปีละ 380 ล้านลิตร มากที่สุดในอาเซียน และเป็นอันดับต้นๆของเอเชีย...น้ำเหลือจากกระบวนการผลิตน้ำตาล เก็บกักไว้บำบัด ส่งต่อไปให้เกษตรกรใช้ในแปลงปลูก...นี่ยังไม่รวมผลพลอยได้อื่นๆ เช่น ยีสต์จากกระบวนการหมัก นำมาทำหัวอาหารสัตว์ ส่วนที่แยกได้จากกากส่า นำมาทำปุ๋ยอินทรีย์

กระบวนผลิตทั้งหมดเป็นแบบ Zero Waste...ไม่เหลือขยะใดๆ สอดคล้องกับ Bonsucro มาตรฐานหนึ่งเดียวของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล มุ่งเน้นการปรับปรุงแรงงาน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต รักษาคุณภาพดินและน้ำ เพื่อทำเกษตรอย่างยั่งยืน

จากการคำนึงถึงความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ไร่อ้อย โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ส่งมอบลูกค้า ไปจนถึงสิทธิมนุษยชนและแรงงาน...ส่งผลให้ปลายปีที่แล้ว มิตรผลได้รับรางวัล Sustainability Award จาก Bonsucro เป็นประเทศที่ 5 ของโลก และประเทศที่ 2 ในเอเชีย

นั่นหมายความว่า มาตรฐานระดับโลก จะเพิ่มช่องทางการส่งออกผลิตภัณฑ์อ้อยและน้ำตาลของไทยไปได้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น โดยมีรางวัล Bonsucro ช่วยการันตี.


สะ–เล–เต

17 ส.ค. 2559 10:05 17 ส.ค. 2559 10:11 ไทยรัฐ