วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชัยนาทสร้างอ่างเก็บน้ำ แก้ไขปัญหาขาดแคลน

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 16 ส.ค. นายประพิศ จันทร์มา ผอ.กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน เปิดเผยว่า การก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จ.ชัยนาท เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำรุนแรง มีความก้าวหน้าไปมาก โดยมีผลงานก่อสร้างไปแล้วประมาณ 50% เร็วกว่าแผนที่กำหนด 10% คาดว่าตัวอ่างเก็บน้ำจะแล้วเสร็จจนสามารถเก็บกักน้ำความจุ 14 ล้านลูกบาศก์เมตรได้ภายในปี 2560 และก่อสร้างระบบส่งน้ำแล้วเสร็จในปี 2562

พื้นที่บริเวณนี้แห้งแล้งมาก ได้ชื่อว่าเป็นอีสานของภาคกลาง มีปัญหาขาดแคลนน้ำทุกฤดูแล้ง ส่วนฤดูฝนกลับประสบปัญหาอุทกภัยตลอดเช่นกัน สภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก จึงต้องพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงเป็นแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อลดปัญหาดังกล่าว พื้นที่การเกษตรที่รับประโยชน์โดยตรงจากอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงประมาณ 12,000 ไร่ ประกอบด้วย ต.กะบกเตี้ย ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท และ ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ขณะเดียวกัน อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงจะช่วยตัดยอดน้ำที่เคยไหลบ่าลงมาท่วมพื้นที่ อ.หันคา จ.ชัยนาท

“อ.หันคาเอง แม้จะไม่ใช่พื้นที่ชลประทาน แต่ก็ยังจะได้ประโยชน์ทางอ้อมจากอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ซึ่งจะส่งน้ำลงไปตามลำคลองธรรมชาติ เกษตรกรสามารถใช้เพาะปลูกได้เช่นกัน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงได้รับการร้องขอจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เมื่อปี 2532 เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวแห้งแล้ง ประชาชนอาศัยเพียงน้ำฝนและน้ำบ่อ ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก รวมทั้งประสบปัญหาอุทกภัยทุกครั้งในฤดูน้ำหลาก” นายประพิศกล่าว.

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 16 ส.ค. นายประพิศ จันทร์มา ผอ.กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน เปิดเผยว่า การก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จ.ชัยนาท เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำรุนแรง... 17 ส.ค. 2559 08:19 17 ส.ค. 2559 08:20 ไทยรัฐ