วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"สมคิด" ตั้งเป้างบประมาณสมดุล รัฐปลื้มหมู่บ้านละ 5 แสนใกล้ถึงฝั่ง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้หารือกับนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เพื่อให้เตรียมจัดทำแผนความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายจัดทำงบประมาณแบบสมดุลได้ในระยะเวลาที่กำหนดภายในกี่ปี เช่น อาจจะตั้งเป้าหมายไว้ภายในระยะ 7-8 ปีจากปัจจุบัน ซึ่งถือว่ามีความเป็นไปได้และการทำงบประมาณแบบสมดุลจะเป็นผลดีกับประเทศในระยะยาว เพื่อให้เป็นกรอบในการบริหารงานเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดต่อไปเดินตามแนวทางที่วางไว้ได้ แต่การทำงบประมาณแบบสมดุลในขณะนี้ยังทำไม่ได้เพราะเศรษฐกิจโลกยังไม่ดี ดังนั้น จึงยังต้องทำงบประมาณแบบขาดดุลไปก่อนเพื่อประคองเศรษฐกิจ

ด้านนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงโครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐที่ให้ เงินสนับสนุนหมู่บ้านละ 500,000 บาท ผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) ได้อนุมัติโครงการดังกล่าวไปแล้ว 63,456 กองทุน จาก 79,000 กองทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 31,664 ล้านบาท หลังดำเนินโครงการมา 6 เดือน ทั้งนี้ ยังพบปัญหาการโอนเงินและการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เนื่องจากไม่สามารถเปิดบัญชีได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และไม่เข้าใจในประเด็นการหักภาษี ณ ที่จ่าย จึงให้ไปหารือกรมสรรพากร เพื่อทำความเข้าใจกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อไป.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้หารือกับนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เพื่อให้เตรียมจัดทำแผนความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายจัดทำงบประมาณแบบสมดุลได้ในระยะเวลาที่กำหนด 16 ส.ค. 2559 23:52 16 ส.ค. 2559 23:52 ไทยรัฐ