วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฉลอง '40 ปีไทย-เวียดนาม'ที่โฮจิมินห์ ประทับใจชาวเวียดนาม

งานฉลอง 40 ปี สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม ที่นครโฮจิมินห์ สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดอย่างย่ิงใหญ่ โปรโมตท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นศ.เวียดนามร่วมแสดงนาฏศิลป์ไทย ส่วน นร.นาฏศิลป์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ได้รับเชิญเป็นทูตวัฒนธรรมโชว์การแสดงประทับใจชาวเวียดนาม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดงานฉลอง 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนาม ที่ศูนย์เยาวชนนครโฮจิมินห์ ทางสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้จัดงานอย่างย่ิงใหญ่ ระหว่างวันที่ 13-20 สิงหาคม 2559 โดยมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ วันที่ 13 สิงหาคม เวลา 10.00 น. นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ พร้อมด้วยนายเล ฮุง ก๊วก ประธานสหพันธ์องค์กรมิตรภาพนครโฮจิมินห์ และนายเจือง ฮว่าง ประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย เป็นตัวแทนฝ่ายเวียดนามร่วมเป็นประธานเปิดงาน ส่วนฝ่ายไทยมี นางสมฤดี พู่พรอเนก รองกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ นางนภสร ค้าขาย ผอ.ททท.สำนักงานนครโฮจิมินห์ น.ส.ปิตินันท์ สมานวรวงศ์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ และนายณรงค์ สุ่มมาตย์ นายกสมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนาม ณ นครโฮจิมินห์ นำชาวไทยเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก

นายเจือง ฮว่าง ประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย กล่าวเปิดงานว่า ขอแสดงความยินดีกับกงสุลใหญ่ฯและชาวไทยในนครโฮจิมินห์ ที่ได้มีโอกาสร่วมฉลองความสัมพันธ์ ครบรอบ 40 ปี อย่างอบอุ่น ความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างเวียดนามและไทยมีมากมายในระดับทวิภาคี และยังต่อเนื่องถึงระดับนานาชาติ หลายปีที่ผ่านมา มีโครงการมากมาย รวมทั้งการพัฒนาร่วมมือกัน โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข ได้มีความร่วมมือกันอย่างดี ในฐานะประเทศอาเซียนที่ต้องร่วมมือช่วยเหลือกัน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ยังมีความร่วมมือด้านสาธารณกุศลซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ขอให้การเจริญความสัมพันธ์มีความก้าวหน้าต่อไป ทั้งในระดับรัฐบาลและประชาชนทั้ง 2 ประเทศ

ด้าน นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามตลอดระยเวลา 40 ปี ที่ผ่านมา เป็นความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนาในเชิงบวกอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา โดยปัจจุบันสามารถเรียกได้ว่า อยู่ในระดับที่ดีย่ิง มีการยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันเมื่อปี ค.ศ.2013 รวมทั้งมีความร่วมมือระหว่างกันครอบคลุมในหลากหลายสาขา ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามให้ชมในงานนี้ จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม เพื่อบ่งบอกให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ได้รับทราบถึงความสัมพันธ์ด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ขอขอบคุณสหพันธ์สมาคมองค์กรมิตรภาพนครโฮจิมินห์ และสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทยนครโฮจิมินห์ ที่สร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนได้เป็นอย่างดี มีความร่วมมือในด้านต่างๆ นับว่า เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนได้อย่างแนบแน่น จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่า ความร่วมมือทุกภาคส่วน จะช่วยให้ความสัมพันธ์ที่ดีย่ิงอยู่แล้วระหว่างไทยกับเวียดนาม ได้รับการส่งเสริมให้ดีมากย่ิงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กิจกรรมเฉลิมฉลอง 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม ที่ได้รับความสนใจหลังจากพิธีเปิดงานแล้ว ได้แก่การแสดงบนเทวี มีชาวเวียดนามและนักท่องเท่ียวต่างชาติไปรอชมกันคึกคัก โดยนักศึกษาเวียดนามท่ีเรียนภาคภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ สลับกันขึ้นมาแสดงด้านวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่การแต่งชุดไทยสมัยต่างๆ โชว์วัฒนธรรมการไหว้สวัสดี มีการแสดงนาฏศิลป์ไทยในชุดระบำ 4 ภาค, รำเซิ้งโปงลาง, รำวงมาตรฐาน สลับกับการแสดงนาฏศิลป์เวียดนาม ต่อด้วยการโชว์ลีลาแม่ไม้มวยไทยจากนักมวยไทยชาวเวียดนามสังกัดไทยไฟท์ของไทย โชว์ลีลาได้สะใจผู้ชมส่งเสียงเชียร์กันสนุกสนาน และปิดท้ายการแสดงของนักศึกษาเวียดนามด้วยการสอนรำไทยให้ผู้ชมได้หัดรำกันท่ามกลางความสนุกสนาน

จากนั้นเป็นการแสดงจากประเทศไทย ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้เชิญคณะนักเรียนนาฏศิลป์ จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ แชมป์นาฏศิลป์ถ้วยพระราชทาน 8 ปีซ้อน เป็นยุวทูตวัฒนธรรมไปแสดงในงานนี้ โดยจัดการแสดง 2 ชุด เร่ิมจากชุดแรก"ฟ้อนกมบุปผามาลาจ้อคำ"ของทางภาคเหนือ แต่งกายในชุดไทยภาคเหนือสวยงาม ถือโคมไฟ รำได้อย่างอ่อนช้อย เรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมไม่ขาดสาย โดยเฉพาะกลุ่มชาวเวียดนามที่เกิดในประเทศไทย และกลับไปอาศัยอยู่ในนครโฮจิมินห์ ซึ่งมาร่วมงานด้วย และชุดสุดท้าย “40 ปี สายสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม” นักเรียนแต่งชุดไทย 3 คน และอีก 2 คน แต่งกายชุดอ่าวหญ่ายชุดประจำชาติสตรีเวียดนาม พร้อมสวมหมวกใบลานร่ายรำด้วยท่ารำของไทย และท่ารำของเวียดนาม ร่ายรำผสมผสานท่ารำ 2 วัฒนธรรม สลับด้วยเสียงเพลงไทยและเวียดนาม สร้างความประทับแก่ผู้ชม จนถึงไฮไลต์ตอนจบ นักเรียนในชุดไทยและเวียดนามต่างถือธงชาติของแต่ละชาติมาโบกสะบัดบนเวที เรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมอีกครั้งหนึ่ง จนเพลงจบนักเรียนหยุดกึ่งกลางเวทีปล่อยผ้าแพรพิมพ์ตราสัญลักษณ์ฉลอง 40 ปีไทย-เวียดนาม เรียกเสียงกรี๊ดและเสียงปรบมือเกรียวกราวจากผู้ชมด้วยความประทับใจ

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เป็นอีกกิจกรรมที่ได้รับความสนใจไม่น้อยเช่นกัน เนื่องจาก ททท. สำนักงานนครโฮจิมินห์ จัดซุ้มหมู่บ้านวัฒนธรรม 4 ภาค มาแสดงในงาน แต่ละซุ้มโชว์เสื้อผ้า เครื่องใช้ เครื่องดนตรี และซุ้มแจกเอกสารการท่องเที่ยวประเทศไทย ได้รับความสนใจจากชาวเวียดนามและนักท่องเที่ยวชาติต่างๆ โดยเฉพาะมีการนำรถตุ๊กตุ๊ก ที่นักท่องเท่ียวเวียดนามชอบนั่งไปโชว์ด้วย กลายเป็นจุดเด่นให้ชาวเวียดนามและนักท่องเที่ยวต่างชาติไปถ่ายภาพกันไม่ขาดสาย

นางนภสร ค้าขาย ผอ.ททท.สำนักงานนครโฮจิมินห์ เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้ ททท.รับผิดชอบจัดนิทรรศการความสัมพันธ์ 40 ปีไทย-เวียดนาม ส่วนด้านการท่องเที่ยวเน้นโชว์วัฒนธรรม 4 ภาค จัดเป็นหมู่บ้านเพื่อเป็นจุดขายนักท่องเที่ยวเวียดนาม มีรถตุ๊กๆ และมวยไทยที่ชาวเวียดนามชื่นชอบมาโชว์ในงาน ได้รับความสนใจทั้งชาวเวียดนามและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวชม สำหรับตลาดท่องเที่ยวเวียดนาม ปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวเวียดนามไปเที่ยวประเทศไทย จำนวน 760,000 คน และคนไทยมาเที่ยวเวียดนาม จำนวน 270,000 คน กลุ่มเป้าหมายก็ยังเป็นการโปรโมทการเที่ยวแบบครอบครัว เนื่องจากชาวเวียดนามนิยมไปเที่ยวกันแบบครอบครัว ชอบกินอาหาร ดูโชว์ สวนสนุก คือ กิจกรรมที่ไปเที่ยวได้ทั้งครอบครัวจะได้รับความสนใจจากชาวเวียดนาม นอกจากนี้ ยังมีหนุ่มสาววัยทำงานที่นิยมเที่ยวกันเป็นกลุ่มๆ เนื่องจากนิยมโพสต์ภาพการไปท่องเที่ยวในโซเชี่ยลเน็ทเวิร์ค อย่างไรก็ดีในปีนี้เชื่อว่า จะมีนักท่องเที่ยวเวียดนามไปเที่ยวประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน

ส่วนนางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เปิดเผยว่า การจัดงานฉลอง 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนามครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากชาวเวียดนามเป็นอันมาก เชื่อว่าจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชาวเวียดนามและชาวไทยมากย่ิงขึ้นไปอีก และความสำเร็จครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทีมประเทศไทย โดยเฉพาะ ททท. และสมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนามนครโฮจิมินห์ รวมทั้งชุมชนไทย พร้อมกันนี้ขอขอบคุณสายการบินไทยแอร์เอเชีย ที่สนับสนุนการนำคณะนางสาวไทยปี 2558 มาร่วมงาน บมจ.อสมท, สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย และมูลนิธิไทยรัฐ ที่คัดเลือกนักเรียนนาฏศิลป์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เป็นยุวทูตวัฒนธรรมมาร่วมแสดงในงานได้อย่างประทับใจผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ.

งานฉลอง 40 ปี สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม ที่นครโฮจิมินห์ สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดอย่างย่ิงใหญ่ โปรโมตท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นศ.เวียดนามร่วมแสดงนาฏศิลป์ไทย ส่วน นร.นาฏศิลป์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ได้รับเชิญเป็นทูตวัฒนธรรม... 16 ส.ค. 2559 23:29 17 ส.ค. 2559 00:13 ไทยรัฐ