วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ 'พ.อ.พงศกรณ์' ผิดวินัยร้ายแรง

"เว็บไซต์ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ เรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ถอดยศ "พ.อ.พงศกรณ์ รุ่งเรือง" ฐานกระทำผิดวินัยร้ายแรง ปลอมแปลงหนังสือราชการ รับรองตำแหน่งต่อศาล เพื่อค้ำประกันปล่อยตัวญาติชั่วคราวในคดีอาญา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 59 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด พ.อ.พงศกรณ์ รุ่งเรือง ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สังกัดกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งได้ถูกปลดออกจากราชการ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 2559 เนื่องจากได้กระทําความผิดวินัย ฐานกระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง โดยได้ปลอมแปลงหนังสือราชการ ในการรับรองตําแหน่งตนเองยื่นต่อศาลอาญา เพื่อค้ำประกันการปล่อยตัวชั่วคราวให้กับญาติ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา ข้อหาทําร้ายร่างกายผู้อื่น อันเป็นการกระทําความผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง ในข้อหาละเมิดอํานาจศาล และทําให้เสื่อมเสียต่อหน่วยราชการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยศทหาร พ.ศ. 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2

ประกาศ ณ วันที่ 16 ส.ค. พ.ศ. 2559 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

"เว็บไซต์ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ เรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ถอดยศ "พ.อ.พงศกรณ์ รุ่งเรือง" ฐานกระทำผิดวินัยร้ายแรง ปลอมแปลงหนังสือราชการ รับรองตำแหน่งต่อศาล เพื่อค้ำประกันปล่อยตัวญาติชั่วคราวในคดีอาญา 16 ส.ค. 2559 20:30 17 ส.ค. 2559 00:37 ไทยรัฐ