วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไทย-กัมพูชา หารือระดับท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดน

ไทย-กัมพูชา หารือระดับท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดน

  • Share:

คณะกรรมการชายแดนระดับท้องถิ่น สระแก้ว-บันเตียเมียนเจย และพระตะบอง พบหารือเพื่อร่วมกันพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามแนวชายแดนตลอดแนว และเร่งเปิดด่านแห่งใหม่ที่ป่าไร่ เร่งรัดการเปิดด่านการค้าสะตึงบตและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 59 คณะตัวแทนฝ่ายไทยได้จัดประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย-กัมพูชา ระดับท้องถิ่น ฝ่ายไทยนำโดย นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ฝ่ายกัมพูชานำโดย นายพรม เลียบเตย รองผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย และ MR.HEUNG SOKHON รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณะทำงานกองเลขานุการของสองฝ่าย คณะทำงานกองเลขานุการของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันตรวจสอบเอกสารระเบียบวาระ และหารือในประเด็นต่างๆ แผนการเปิดด่านการค้าแห่งใหม่ พร้อมผลักดันการเปิดด่านนานาชาติสะตึงบต เมืองปอยเปต นอกจากนี้ หัวหน้าคณะสองฝ่ายมีการหารือเตรียมการแผนการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-กัมพูชา

นายธรรมศักดิ์ กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย-กัมพูชา ระดับท้องถิ่นครั้งแรก อย่างเป็นทางการระหว่างจังหวัดสระแก้วกับบันเตียเมียนเจย และจังหวัดพระตะบอง การประชุมจะผลักดันให้มีการอนุมัติในเอกสารที่สองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกัน ตามเป้าหมายทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน ใน พ.ศ. 2559 สามฝ่ายจะต้องร่วมกันผลักดันให้มีการพัฒนาพื้นที่ชายแดน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและความเจริญทางเศรษฐกิจ หวังว่าทั้งสามฝ่ายจะร่วมกันสืบต่อประเพณีที่ดีต่อไปไม่สิ้นสุด

ประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย-กัมพูชา ระดับท้องถิ่น

นายพรม เลียบเตย รองผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย กล่าวว่า กัมพูชาต้องการสันติภาพและเสถียรภาพตามแนวชายแดนระหว่างจังหวัดทั้งสามของเรา ให้ทั้งสามฝ่ายทำให้มีความเจริญอย่างมากในด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และจะต้องประสานต่อความร่วมมือให้ครบทุกด้าน เพื่อดำเนินการตามทิศทางของอาเซียนที่ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ที่ผ่านมา เราได้ร่วมกันทำกิจกรรมหลายอย่างจนประสบผลสำเร็จ เช่น การร่วมกันแก้ไขปัญหาทำให้มีสันติภาพตามแนวชายแดน

HEUNG SOKHON รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง กล่าวว่า สำหรับจังหวัดพระตะบองมีพื้นที่ติดกับชายแดนทางด้านจังหวัดสระแก้วก็มีอำเภอคลองหาด สำหรับที่จะต้องพัฒนาด้านการค้าและด้านการเกษตร จะต้องให้ทางอำเภอต่ออำเภอที่มีพื้นที่ติดจะต้องเร่งรัดพัฒนา เพื่อสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น และสร้างอาชีพให้กับประชาชนให้มีความมั่นคงให้สถาบันครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้