วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรมการจัดหางาน ตั้งศูนย์แรกรับทำงาน ให้ความรู้ต่างด้าว ป้องค้ามนุษย์

กรมการจัดหางาน ตั้งศูนย์แรกรับทำงาน ให้ความรู้ต่างด้าว ป้องค้ามนุษย์

  • Share:

กรมการจัดหางาน (กกจ.) ตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างแล้ว 3 แห่ง เพื่ออบรมให้ความรู้-การใช้ชีวิตในไทย แก่แรงงานต่างด้าว ป้องกันปัญหาค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.59 นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้กรมการจัดหางาน (กกจ.) ได้จัดตั้ง "ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง" ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 ก.ค.ที่ผ่านมา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. จังหวัดตาก ณ อาคารเลขที่ 555 ถนนสายเอเชีย ต.แม่สอด จ.ตาก 2. จ.สระแก้ว ณ อาคารเลขที่ 499/158, 499/160, 499/162, 499/164 บริเวณศูนย์การค้าตลาดอินโดจีน ต.บ้านไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และ 3. จ.หนองคาย ที่อาคารเลขที่ 165/1 หมู่ที่ 5 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย เพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยในด้านต่างๆ เช่น การอบรมให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะเรื่องสัญญาจ้างงาน การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย ตรวจสอบคัดกรองแรงงานต่างด้าว การบันทึกข้อมูลแรงงานต่างด้าว ตรวจสอบและพิจารณาการรับสิทธิที่พึงได้รับของแรงงานเมื่อจะเดินทางกลับประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง และแรงงานต่างด้าว เกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจ้างงาน ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ให้ความคุ้มครองแก่แรงงานต่างด้าวตามมาตรฐานสากลด้วย

ทั้งนี้ ปัจจุบันนายจ้างที่มีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว สามารถดำเนินการได้ในรูปแบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ MOU เท่านั้น ซึ่งจากตัวเลขการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU ตั้งแต่เดือน ต.ค.2558-ก.ค. 2559 พบว่า มีนายจ้างแจ้งความต้องการนำเข้าแรงงานแล้ว จำนวน 284,405 คน อนุญาตให้นำเข้าแรงงานแล้วจำนวน 150,454 คน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้