Thairath Logo
กีฬา

โผตั้ง ขรก.ซี 10 ถึงมือ 'บิ๊กฉัตร’ สั่งคัดกรองก่อนชง ครม.

Share :

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์

ปลัดเกษตรฯ เผยโผโยกย้าย ขรก.ซี 10 ถึงมือ "บิ๊กฉัตร" แล้ว สั่งตั้งกรรมการคัดกรองคุณสมบัติ ก่อนชง ครม.ไฟเขียว พร้อมเสนอโครงการ "จ้างชาวนาเลิกปลูกข้าว" พ่วงเข้า ครม. 17 ส.ค.นี้ ลอตแรก 5.7 แสนไร่

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 59 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้ส่งรายชื่อข้าราชการระดับ 9 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนักบริหารระดับสูง ให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ พิจารณาประวัติการทำงานแล้ว โดยในปีนี้มีข้าราชการระดับสูงเกษียณอายุราชการ 13 ตำแหน่งสำคัญ ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการ 6 ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง 2 ตำแหน่ง และระดับอธิบดี 5 ตำแหน่ง เช่น อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และเลขาธิการสำนักปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยตนได้ส่งรายชื่อผู้ตรวจราชการ รองอธิบดี พร้อมประวัติต่างๆ ให้ รมว.เกษตรฯ เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งแล้ว แต่ยังจะไม่นำเสนอเข้า ครม. ในวันที่ 17 ส.ค.นี้ 

"ขณะนี้อยู่ในอำนาจของ รมว.เกษตรฯ กับส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคัดเลือกดูด้านต่างๆ ร่วมกับ อกพ.กระทรวงด้วย เช่น ความรู้ ความสามารถ ตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในเรื่องคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องเป็นรองอธิบดีไม่น้อยกว่า 1 ปี มีทักษะความเชี่ยวชาญทำงานได้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่จำเป็น มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้จะไม่มีการย้ายข้ามกระทรวง จะพิจารณาคนภายในกระทรวงเกษตร เพื่อให้ขับเคลื่อนงานปฏิรูปเกษตรได้เต็มที่" ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าว

นายธีรภัทร กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม ในการประชุม ครม. วันที่ 17 ส.ค.นี้ กระทรวงเษตรฯ จะเสนอขออนุมัติแผนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตข้าว ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ลดพื้นที่ปลูกข้าวรอบแรก 5.7 แสนไร่ เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นและทำปศุสัตว์ ซึ่งเป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการทำนา โดยให้ลดปลูกข้าวถาวร ขณะนี้กำลังหารือเพิ่มเติมกับสำนักงบประมาณ เพื่อขอใช้งบกลางปี 59 วงเงินเบื้องต้น 4 พันกว่าล้านบาท ในการจูงใจและช่วยเหลือเกษตรกรที่สมัครใจ ให้ความร่วมมือปรับเปลี่ยนอาชีพ 

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ได้มีการพูดคุยกับเกษตรกรเบื้องต้นแล้ว ภาพรวมประมาณ 30-40 จังหวัด ที่มีบางพื้นที่ไม่เหมาะสมปลูกข้าว ส่วนใหญ่สมัครใจให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยน หลังจากผ่าน ครม.ต้องมาคุยในรายละเอียดอีกครั้ง เรื่องปรับเปลี่ยนอาชีพ เช่น ไปทำปศุสัตว์ พืชอื่น ต้องวางแผนติดตามเกษตรกรต่อเนื่อง 5-10 ปีแรก เพื่อให้ปรับเปลี่ยนถาวร โดยกรมต่างๆ จะเข้าไปช่วยเหลือ ทั้งนี้ได้กำหนดพื้นที่นำร่องที่ จ.ชัยภูมิ ปรับเปลี่ยนไปปลูกหญ้าเนเปีย เลี้ยงโค ซึ่งมีรายได้ดีกว่าปลูกข้าว นอกจากนี้ ยังมีมาตรการลดพื้นที่ปลูกข้าวในแผนการลดรอบการปลูก รอบละ 2-3 ล้านไร่ ในแต่ละช่วงเวลา ไปปลูกอย่างอื่นที่เหมาะสม และสมดุลกับความต้องการของตลาด

อ่านเพิ่มเติม...