วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยธ.เตรียมปล่อยผู้ต้องขัง-พักโทษ 1.2หมื่นคนตาม พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ

ปลัด ยธ. เผยการพักโทษผู้ต้องขัง ตาม พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษประมาณ 12,000 คน เป็นกลุ่มนักโทษที่อายุมาก พิการ ทุพพลภาพ และโทษน้อยกว่า 1 ปี จะปล่อยตัวทันที ส่วนพักโทษขึ้นอยู่กับแต่ละเรือนจำแต่ต้องเป็นนักโทษชั้นดี... 

เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 16 ส.ค. 2559 ที่กระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงยุติธรรมเตรียมเสนอให้ ครม.ทราบถึงการทำแผน และระเบียบดูแลผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งทำข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ทราบหลักแหล่งของผู้ต้องขังที่ได้รับการพักโทษ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการติดตาม และดูแลสนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตหลังพ้นโทษ เพื่อให้ผู้พ้นโทษมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสังคมจะได้เกิดความเชื่อมั่นให้โอกาสกลับสู่สังคม  

"สำหรับการปล่อยตัวผู้ต้องขังตาม พ.ร.ฎ.ฉบับดังกล่าว คาดว่ามีประมาณ 12,000 คน โดยจะมีกลุ่มที่รับสิทธิปล่อยตัวทันที ซึ่งเป็นผู้ต้องขังประเภท ผู้ต้องขังพิการ ทุพพลภาพ ผู้ต้องขังสูงอายุ ผู้ต้องขังโทษน้อย เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี จำนวน 7,780 คน ส่วนที่เหลือก็จะได้รับสิทธิพักโทษ เตรียมปล่อยตัวระเบียบ และขั้นตอนของแต่ละเรือนจำ ซึ่งทั้งหมดต้องเป็นผู้ต้องขังชั้นดีขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งต่างจากที่ผ่านมาที่ให้สิทธิตั้งแต่ผู้ต้องขังชั้นกลาง" ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าว

ปลัด ยธ. เผยการพักโทษผู้ต้องขัง ตาม พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษประมาณ 12,000 คน เป็นกลุ่มนักโทษที่อายุมาก พิการ ทุพพลภาพ และโทษน้อยกว่า 1 ปี จะปล่อยตัวทันที ส่วนพักโทษขึ้นอยู่กับแต่ละเรือนจำแต่ต้องเป็นนักโทษชั้นดี... 16 ส.ค. 2559 15:24 16 ส.ค. 2559 17:59 ไทยรัฐ