วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส่งอังคารข้ึนสู่สวรรค์บนดวงจันทร์

บริษัทเอกชนร่วมหุ้นระหว่างอินเดียกับอเมริกาแห่งหนึ่ง ได้ขอใบอนุญาต เพื่อส่งยานอวกาศขนอังคารขึ้นไปบนดวงจันทร์ โดยคิดค่า ขนส่งในอัตราน้ำหนักกิโลกรัมละประมาณ 100 ล้านบาท

บริษัทมูนเอ็กซ์เพรสได้ขอใบอนุญาตจากการบริหารจากสหพันธ์การเดินทางในอวกาศ จะส่งยานอวกาศและออกเดินทางไปยังดวงจันทร์ ใน พ.ศ.2560 นี้ บริษัทกล่าวว่า ได้รับใบอนุญาตให้ส่งยานอวกาศไร้คนขับ เดินทางไปยังดวงจันทร์เที่ยวแรก โดยให้นำสินค้าและอังคารมนุษย์ไปด้วยได้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทคนหนึ่งได้แจ้งว่า ปกติอังคารของมนุษย์ก็จะหนักระหว่าง 4-6 ปอนด์เท่านั้น “และบัดนี้เราก็มีรายการจองยาวเหยียดอยู่แล้ว”

ปัจจุบันนี้ในห้วงอวกาศ ที่อยู่นอกวงโคจร ออกไป ยังไม่มีเอกชนรายใดขออนุญาตทำธุรกิจเลย นอกจากรัฐวิสาหกิจบางแห่งเท่านั้น โฆษกของบริษัทยังอวดว่า ธุรกิจของบริษัทไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเดินทางไปดวงจันทร์เท่านั้น หากยัง
ได้เตรียมวางแผน เพื่อที่จะสร้างอนาคตที่ไม่มีขอบเขตจำกัด ให้แก่คนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเอาไว้ด้วย “เรามีแผนที่จะนำแร่ธาตุและก้อนหินดวงจันทร์ เอากลับมายังโลกด้วย ในอนาคตอันไม่ไกลนี้”.

บริษัทเอกชนร่วมหุ้นระหว่างอินเดียกับอเมริกาแห่งหนึ่ง ได้ขอใบอนุญาต เพื่อส่งยานอวกาศขนอังคารขึ้นไปบนดวงจันทร์ โดยคิดค่า ขนส่งในอัตราน้ำหนักกิโลกรัมละประมาณ 100 ล้านบาท 16 ส.ค. 2559 14:38 16 ส.ค. 2559 14:44 ไทยรัฐ