วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.เปิดตัวหนังสือ 'ครอบครัวต้องมาก่อน' หวังสร้างคนในสังคมให้แข็งแกร่ง

พม.เปิดตัวหนังสือ 'ครอบครัวต้องมาก่อน' หวังสร้างคนในสังคมให้แข็งแกร่ง พร้อมหนังสืออีก 2 เล่ม ได้แก่ 'บันได 5 ขั้นสานฝันในต่างแดน' และ 'คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับงานพัฒนาสังคม' หนุนผลิตแนวคิด ทิศทางและมิติในการทำงาน

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.59 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ครอบครัวเป็นสถาบันหลักและสถาบันแรกที่เป็นเบ้าหลอมบ่มเพาะคุณลักษณะของคนในสังคม แต่ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงรอบด้านส่งผลให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอลง พม.โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จึงได้จัดทำหนังสือ "ครอบครัวต้องมาก่อน (Family comes first)"

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างกระแสให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว ส่งเสริมการเรียนรู้ของครอบครัวที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตครอบครัว รวมทั้งช่วยเสริมการดูแลเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนบุตรหลาน และยังเป็นความรู้เบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของภาคีเครือข่ายในชุมชนพื้นที่ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว พร้อมจัดส่งไปยังสถาบันการศึกษา ที่ว่าการอำเภอ/เขต รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจและภาคีเครือข่ายสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเผยแพร่ในวงกว้าง รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dwf.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ สค.ยังจัดทำหนังสือ “บันได 5 ขั้นสานฝันในต่างแดน” มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวไปใช้ชีวิตในต่างแดนของคนไทย และหนังสือ “คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับงานพัฒนาสังคม” เพื่อสื่อสารให้คนทำงานด้านการพัฒนาสังคมมีหลักการทำงาน แนวคิด ทิศทางและมิติในการทำงานที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จ

พม.เปิดตัวหนังสือ 'ครอบครัวต้องมาก่อน' หวังสร้างคนในสังคมให้แข็งแกร่ง พร้อมหนังสืออีก 2 เล่ม ได้แก่ 'บันได 5 ขั้นสานฝันในต่างแดน' และ 'คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับงานพัฒนาสังคม' หนุนผลิตแนวคิด ทิศทางและมิติในการทำงาน 16 ส.ค. 2559 13:50 16 ส.ค. 2559 15:11 ไทยรัฐ