วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทปอ.ผนึกกำลัง มรภ.-มทร. แบ่งงานพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0

"หมออุดม" ปลื้มได้เสนอปัญหากับนายกฯ โดยตรง เร่งนำเข้าหารือ ทปอ.สัปดาห์นี้ เพื่อแบ่งงานขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 พร้อมทำงานร่วมกับ มรภ. และ มทร. อย่างใกล้ชิดเพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 59 ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ ทปอ.ประชุมร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 นั้น บรรยากาศเป็นไปด้วยดี และเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยได้สื่อสารกับนายกรัฐมนตรีโดยตรง ทั้งนำเสนอปัญหาต่างๆ ขณะเดียวกันก็รับทราบนโยบายจากผู้นำประเทศโดยตรง นายกฯ ได้ขอให้มหาวิทยาลัยเป็นแกนหลักในการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ

อย่างไรก็ตาม ทปอ.ได้ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เช่น งบฯ การวิจัย ซึ่งขอให้เป็นงบฯ ผูกพัน เพราะงานวิจัยแต่ละเรื่องไม่สามารถเสร็จภายใน 1 ปี การแก้ไขระเบียบพัสดุเพื่อปลดล็อกการทำวิจัย เช่น การใช้เครื่องมือกับภาคเอกชน หรือการนำเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนมาใช้จ่ายในงานวิจัยให้คล่องตัวขึ้น การเปิดทางให้อาจารย์ นักวิจัยในมหาวิทยาลัย ทำงานร่วมกับภาคเอกชน โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติราชการ ทั้งขอให้รวมแหล่งทุนวิจัยที่มีอยู่ในประเทศให้มีเอกภาพ โดยมีคณะกรรมการกลางพิจารณาจัดสรรฯ งบฯ วิจัย โดยต้องเป็นการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

นอกจากนี้ ยังได้ขอให้แก้ไข พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้อาจารย์และมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในผลงานหรือนวัตกรรมที่คิดค้น เนื่องจากที่ผ่านมาการจดลิขสิทธิ์นั้น ภาคเอกชนที่เป็นแหล่งทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ ซึ่งปัญหาต่างๆ นั้น นายกฯ รับปากที่จะแก้ไขตามที่ ทปอ.เสนอ

ศ.นพ.อุดม กล่าวต่อว่า หลังจากนี้ ตนจะนำเรื่องเข้าที่ประชุม ทปอ. ในวันที่ 21 ส.ค.นี้ เพราะถือเป็นเรื่องด่วน อย่างไรก็ตาม นายกฯ ต้องการให้การทำวิจัยเพื่อตอบสนองคนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่ง ทปอ.ได้เสนอให้รัฐบาลจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย 3 กลุ่มใหญ่คือ มหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง และมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน ซึ่งที่ประชุมได้มอบให้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดำเนินการ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาก็เคยมีการแบ่งกลุ่มแต่ยังไม่ชัดเจน เช่น ม.วิจัย 9 แห่ง ดังนั้น ทปอ.ก็จะเข้าไปร่วมมือกับ สกอ.ในเรื่องนี้ ทั้งจะประสานการทำงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน โดยมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีอยู่ 9 แห่ง ก็จะเป็นเจ้าภาพด้านต่างๆ ที่จะสร้างเครือข่าย ซึ่งสามารถนำผลงานวิจัยที่ ทปอ.มีอยู่ ส่งต่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับชุมชน นำไปแก้ไขปัญหาของชุมชน ขณะที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก็นำปัญหาของพื้นที่มาทำวิจัยร่วมกับเครือข่าย เพื่อสนองตอบต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ตามนโยบายนายกฯ

"หมออุดม" ปลื้มได้เสนอปัญหากับนายกฯ โดยตรง เร่งนำเข้าหารือ ทปอ.สัปดาห์นี้ เพื่อแบ่งงานขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 พร้อมทำงานร่วมกับ มรภ. และ มทร. อย่างใกล้ชิดเพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ 16 ส.ค. 2559 13:31 16 ส.ค. 2559 15:05 ไทยรัฐ