วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คนจนก็มีหัวใจ

คนจนก็มีหัวใจ

  • Share:

รัฐบาล คสช.เปิดมหกรรมเชิญชวนพี่น้องประชาชน ผู้มีฐานะยากจนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อปี

ให้ไปลงทะเบียนคนจนเพื่อรับความช่วยเหลือสวัสดิการเพิ่มพิเศษจากรัฐบาล

บัดนี้การเปิดรับจดทะเบียนคนจนรอบแรกผ่านแบงก์ ธ.ก.ส. ออมสินและกรุงไทยได้สิ้นสุดลง

มีประชาชนไปลงทะเบียนคนจนรอบแรก 4.8 ล้านคน

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าการที่มีผู้ไปจดทะเบียนคนจนเพียง 4.8 ล้าน

คน หรือ 1 ใน 4 ของประชากรคนจนทั่วประเทศ 20 ล้านคน

ไม่ใช่เพราะประเทศไทยขาดแคลนคนยากจน

แต่เป็นเพราะเงื่อนไขการจดทะเบียนคนจนต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวละเอียดยิบทุกซอกทุกมุม

เช่น...ทำมาหากินอย่างไร? มีรายได้เดือนละเท่าไหร่? มีรายจ่ายเดือนละเท่าไหร่?

มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง? หรือเช่าคนอื่นอยู่? หรือไม่มีที่อยู่แน่นอน?

มีทรัพย์สินส่วนตัวเท่าใด? มีหนี้สินติดค้างเท่าใด? เริ่มเป็นหนี้เมื่อไหร่? เป็นหนี้กับใคร? ต้องผ่อนชำระหนี้เดือนละกี่บาทกี่สตางค์?

เป็นหนี้บัตรเครดิตหรือไม่? บัตรเครดิตกี่ใบ? ติดค้างนานเท่าใด?

เป็นหนี้ ธ.ก.ส.หรือไม่? เป็นหนี้นานเท่าไหร่? มีหนี้ค้างจ่ายเท่าใด?

เป็นหนี้เงินกู้นอกระบบเท่าใด กู้จากใคร ผ่อนดอกผ่อนต้นมาแล้วกี่ปี ฯลฯ

ต้องจาระไนรายละเอียดให้ครบ ถ้วนทุกประเด็น

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่ามีคนจนจำนวนไม่น้อย ที่ไม่ยอมไปลงทะเบียนเนื่องจากรู้สึกอึดอัดที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

ข้อสำคัญ คนที่หาเช้ากินค่ำ รับจ้างแรงงาน หาบเร่แผงลอย ฯลฯ คนกลุ่มนี้ มีรายได้ไม่แน่นอน

ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีรายได้น้อยกว่าหรือมากกว่าหนึ่งแสนบาทต่อปี?

จึงเป็นเหตุผลที่คนจนจริงๆ คนที่ต้องตีนถีบปากกัด มีหนี้สินพะรุงพะรังไม่กล้าไปลงทะเบียนคนจน เพื่อขอรับสวัสดิการเพิ่มเติมจากรัฐบาล

นอกจากนี้ยังมีคนจนที่ไม่มีฐานะยากจนจริงๆ แต่มั่วนิ่มใช้สิทธิคนจนรับเบี้ยยังชีพ และสวัสดิการอื่นๆ จากรัฐบาลกันเกษมเปรมปรีดิ์

คนกลุ่มนี้ไม่กล้าไปลงทะเบียนคนจน เพราะกลัวโดนจับได้ว่าเป็นคนจนตัวปลอม

“แม่ลูกจันทร์” ยํ้าว่ายังมีคนจนอีกกลุ่มที่ยังไม่ไปจดทะเบียนคนจนตามคำเชิญชวนของรัฐบาล

เพราะไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะอัดฉีดงบช่วยเหลือสวัสดิการเพิ่มให้จริงอย่างที่ตีปี๊บโฆษณา

เช่น...จะช่วยลดค่าก๊าซหุงต้มให้ผู้ลงทะเบียนคนจน

จะช่วยลดค่านํ้า ค่าไฟฟ้าอีก 50 เปอร์เซ็นต์

จะเพิ่มเบี้ยยังชีพคนชรา หรือให้ขึ้นรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี ฯลฯ

“แม่ลูกจันทร์” กระชุ่น นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลังเร่งสั่งอัดฉีดงบเพิ่มพิเศษช่วยเหลือสวัสดิการผู้ไปจดทะเบียนคนจนรุ่นแรก 4.8 ล้านคน...ให้เห็นผลโดยเร็ว

ถ้า รมว.คลังพิสูจน์ความจริงใจเร่งอัดฉีดงบช่วยเหลือคนจนเพิ่มขึ้นให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม

“แม่ลูกจันทร์” มั่นใจว่าจะมีประชาชนแห่ไปลงทะเบียนคนจนรอบ 2 อย่างคึกคักล้นหลามเกินห้ามใจ

แต่ในทางตรงข้าม...ถ้า รมว.คลัง ยังอู้อี้ ไม่เร่งเพิ่มสวัสดิการช่วยเหลือ

คนจนให้เห็นผลอย่างที่ฉายหนังโฆษณา

คราวหน้าจะไม่มีใครหลงเชื่อไปจดทะเบียนคนจนให้เมื่อยตุ้มอีกต่อไป

เอ้า...ไม่เชื่อก็คอยดู.

“แม่ลูกจันทร์”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้