วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ล็อกสามชั้นนายกฯคนนอก

วันนี้เส้นทาง “นายกรัฐมนตรีคนนอก” จาก ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ก็ชัดเจนอย่างไม่มีข้อสงสัย เมื่อ คุณไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปฯ อดีตกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ แถลงถึงความคืบหน้าการจัดตั้ง พรรคประชาชนปฏิรูป เพื่อสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช. เป็นนายกรัฐมนตรีหลังเลือกตั้ง ในปลายปีหน้าว่า อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อเพื่อก่อตั้งพรรค

คุณไพบูลย์ ได้อธิบายถึงแนวทางการสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯว่า

พล.อ.ประยุทธ์ คงไม่ยอมให้พรรคการเมืองใดนำชื่อไปเป็นหนึ่งใน บัญชีรายชื่อบุคคลที่พรรคจะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี ตามร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 88 ดังนั้นโอกาสที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องเป็นไปตามกรณีที่บัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เท่านั้น

เมื่อเข้าสู่การเลือกตั้ง พรรคประชาชนปฏิรูป จะไม่เสนอรายชื่อบุคคลที่จะเป็นนายกฯตาม มาตรา 88 เมื่อมีพรรคอื่นเสนอชื่อนายกฯในสภาตาม มาตรา 159 พรรคก็จะไม่เลือกใคร ถ้าการพิจารณาเลือกนายกฯครั้งแรก ไม่มีผู้ใดได้เสียงข้างมาก ก็จะต้องดำเนินการตามมาตรา 272 เมื่อนั้น พรรคประชาชนปฏิรูป ก็จะเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ

ก็ไม่มีอะไรผิดคาดจากที่เกจิการเมืองทั้งหลายได้เคยวิเคราะห์ไปแล้ว

ไปดูเนื้อหาใน มาตรา 88 มาตรา 272 กันเสียหน่อยนะครับ

มาตรา 88 ระบุว่า ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร รับเลือกตั้ง ต้องแจ้งรายชื่อ บุคคลที่พรรคจะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกินสามชื่อต่อ กกต. ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง และให้ กกต. ประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ แต่ในวรรคสองกลับระบุว่า พรรคการเมืองจะไม่เสนอชื่อก็ได้

จาก มาตรา 88 จะเห็นว่า ร่างรัฐธรรมนูญ ได้บัญญัติให้ “คนนอก” เป็น “นายกรัฐมนตรี” ไว้แล้ว เพราะ 3 ชื่อที่แต่ละพรรคเสนอให้เป็นนายกฯก่อนปิดรับสมัคร ยังไม่มีใครได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แม้แต่คนเดียว “ว่าที่นายกฯ” จึงเป็น “คนนอก” ทั้งหมด

ใน มาตรา 272 ซึ่งอยู่ใน “บทเฉพาะกาล” ยังเขียนสอดรับกับ มาตรา 88 ว่า ในวาระเริ่มแรก หากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ส.ส.ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ ส.ส.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภา ขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นไม่ต้องเสนอชื่อนายกฯจากบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองใน มาตรา 88 และให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมของรัฐสภา โดยพลัน โดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

และยังสอดคล้องกับ “คำถามพ่วง” ของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ที่ให้กำหนดไว้ใน “บทเฉพาะกาล” ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ในระหว่าง 5 ปีแรก นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมของรัฐสภา (ส.ส.+ส.ว.) เป็นผู้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี

เมื่อพิจารณาเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญ เนื้อหาในบทเฉพาะกาลแล้ว ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่จะได้ “นายกรัฐมนตรีคนนอก” ที่ไม่ได้เป็น ส.ส. หลังการเลือกตั้งทั่วไปในปลายปีหน้า แต่จะเป็น “ป.ไหน” เป็นเรื่องที่ต้องไปดูกันในอนาคต

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็น ตัวอย่างนายกรัฐมนตรีคนนอก ที่หลายคนใฝ่ฝันถึง ป๋าเปรม ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีถึง 3 สมัย 8 ปี ป๋าเปรม ได้แต่งตั้ง “คนดีคนเก่ง” เข้ามาทำงานมากมาย ริเริ่มการลงทุนใน โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด จนนำประเทศไทยก้าวพ้นจากยุคตกต่ำไปสู่ ยุคโชติช่วงชัชวาล และ รัฐบาลบิ๊กตู่ กำลังจะลงทุนซ้ำใน ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก แห่งนี้

ไม่ว่าจะเป็น นายกฯ ส.ส. หรือ นายกฯคนนอก สิ่งสำคัญที่สุดต้องได้ “คนดี” มาบริหารปกครองบ้านเมือง ไม่งั้นประเทศไปไม่รอดแน่ ตัวอย่างมีให้เห็นเยอะแล้ว.

“ลม เปลี่ยนทิศ”

16 ส.ค. 2559 10:40 16 ส.ค. 2559 10:40 ไทยรัฐ