วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ญี่ปุ่นมองชาวนาไทย

โดย สะ-เล-เต

เขียนเรื่องชาวญี่ปุ่นจากคำบอกเล่าของ อ.ทซึโทมุ มิยาโกชิ อดีตข้าราชการกระทรวงการเกษตรป่าไม้และประมง จ.นีกะตะ ที่ปรึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าว) บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กันมาหลายตอน...วันนี้มาฟังผู้รู้เรื่องข้าวจากญี่ปุ่น มองชาวนาไทยกันบ้าง ต้องทำยังไง กระดูกสันหลังของชาติจะได้เลิกผุเสียที

สิ่งแรกที่ อ.ทซึโทมุให้ข้อคิด ต้องเปลี่ยนความคิด จากคิดแค่จะปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตมาก...มาเป็นปลูกข้าวคุณภาพ ให้ได้ราคาดีสำคัญกว่า

มิเช่นนั้น ข้าวไทยจะกลายเป็นแค่สินค้าวัตถุดิบราคาถูก

และสิ่งที่จะต้องทำขั้นต่อมา...ต้องสร้างเสถียรภาพด้านการผลิต ให้ผลผลิตแต่ละปีได้ปริมาณข้าวคงที่ ไม่ลดหรือเพิ่มมากไป ทั้งนี้ เพื่อให้ปริมาณการผลิตพอดีกับความต้องการของผู้บริโภค แล้วนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า และทำการตลาดให้เป็น อันเป็นจุดอ่อนของชาวนาบ้านเรา

จะทำอย่างนั้นได้ ระบบชลประทานต้องทั่วถึง ระบบน้ำในนาต้องดี นำน้ำเข้าออกได้ทุกเวลาที่ต้องการ กระบวนการผลิตต้องมีเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาช่วยจะทำให้ต้นทุนต่ำลง ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน รวมถึง การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อีกสิ่งที่ไม่ค่อยพบในสังคมไทย แต่ต้องเปลี่ยนแปลงทำให้ได้ คือ การรู้จักร่วมกันผลิต ร่วมกันแปรรูปและร่วมกันขาย จนกลายเป็นนาแปลงใหญ่ ก้าวสู่สหกรณ์ และบริษัท เพื่อให้เกิด อำนาจต่อรอง และเกิดการร่วมทุน จากเอกชนตามมา สิ่งเหล่านี้จะเกิดได้ ล้วนมาจากรากฐานของการทำระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็ง จะมีผลทำให้เกษตรกรสามารถกำหนดราคาได้เอง

และชาวนาไทยต้องเลิกทำตัวอีโก้สูง ...เลิกซะทีกับคำว่า เคยทำอย่างนี้มาตั้งแต่บรรพบุรุษไม่เห็นเป็นไร ให้ยอมรับความจริง สภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบันต่างกัน ฉะนั้นต้องรู้จักปรับเปลี่ยนตัวเอง

ความจริงแล้วไทยมีข้อได้เปรียบญี่ปุ่นหลายด้าน โดยเฉพาะทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง และวันนี้ยังพอมีเกษตรกรรุ่นใหม่หันมาทำนา...ถ้ารู้จักเริ่มต้นปรับเปลี่ยนวิธีคิดกันตั้งแต่วันนี้ ชาวนารุ่นต่อไปจะกลายเป็นชนชั้นที่มีคนอยากนับถือได้ไม่ยาก จัดเป็นพวกผู้มีอันจะกิน เช่นเดียวกับชาวนาในอีกหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว.

สะ–เล–เต

16 ส.ค. 2559 10:17 16 ส.ค. 2559 10:17 ไทยรัฐ