วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รองเกษียณใน มท.

รองเกษียณใน มท.

โดย ซี.12
17 ส.ค. 2559 05:01 น.
  • Share:

นอกจากข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงในตำแหน่งอธิบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ว่าราชการจังหวัดของกระทรวงมหาดไทยที่เกษียณอายุ 27 รายแล้ว

ยังมีข้าราชการอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในตำแหน่งประเภท บริหารระดับต้น คือ รองอธิบดี และ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ถึงคราวเกษียณไปด้วย 41 ราย เป็นรองอธิบดี 3 รองผู้ว่าฯ 38

3 รองอธิบดีได้แก่ 1.นายสุจิต จงประเสริฐ รองอธิบดีกรมที่ดินรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ ตำแหน่งประเภทบริหาร 2.นายพิชัย อุทัยเชฏฐ์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 3.นางสาวศิระภา วาระเลิศ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ส่วนรองผู้ว่าราชการจังหวัด 38 ราย คือ

1.นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 2.นายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 3.นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 4.นายชัยรัตน์ ธาราสันติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 5.นางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

6.นายณรงค์ ไพศาลทักษิณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 7.นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ 8.นายเดชา ใจยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงทรา 9.นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 10.นายธนา บุษปวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

11.นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 12.นายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 13.นางนภา ศกุนตนาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 14.นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร 15.นายนิพนธ์ สาธิตสมิตพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

16.นายนิพันธ์ ศิริธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 17.นายบรรเจิด อนุเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 18.นายบุญญะพัฒน์ จันทรอุไร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 19.นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 20.นายภูมิบุญญ์ แช่มช้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

21.นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 22.นายมนัธสะวัชร์ บุญสมวัฒนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ 23.นายรุ่งชัย ใบกว้าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร 24.นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 25.นายวิรัตน์ ทำนุราศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

26.นายวิษณุ สว่างทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 27.นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 28.นายสมบูรณ์ โอฬารกิจเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 29.นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 30.นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

31.นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 32.นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 33.นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 34.นายสุรินทร์ เพชรสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 35.นายอโณทัย ธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 36.นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 37.นายอาคม สุขพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 38.นายอุดร น้อยทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

ในจำนวนสามสิบกว่าคนของรองผู้ว่าฯที่เกษียณนี้มีอยู่หลายคนที่น่าเสียดายแทนที่ไม่ได้ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้ว่าฯสัก 1 ปี อย่างเช่น รองหญิง ทั้งสองคือ รองชูสม ของจังหวัดแพร่ กับ รองนภา ของจังหวัดชัยภูมิ อาจจะเป็นเพราะชายชาตรีทั้งหลายใจไม่กว้างพอ

รองที่ทำงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มายาวนานอย่าง รองอุดร ของจังหวัดยะลาก็ถูกละเลย พอตำแหน่งว่างก็มีคนจากที่อื่นมาเสียบแทน

อีกคนที่น่าเสียดายคือ นายจำนัล เหมือนดำ เป็นนายอำเภอ ปลัดจังหวัดและรองผู้ว่าฯในพื้นที่ชายแดนใต้ที่มีศักยภาพสูงในการทำงานเป็นที่ประจักษ์ แต่พอถึงเวลาเกษียณก็ได้แค่รองเลขาธิการ ศอ.บต.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้