วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส.ป.ก.ติดประกาศให้ผู้บุกรุกออกนอกพื้นที่

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 ส.ค. นายวัชรินทร์ วากะมะนนท์ ส.ป.ก.กาญจนบุรี พร้อมด้วยนายสุขสันต์ คงเจริญ นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์ นิติกร ส.ป.ก.กาญจนบุรี นายไพโรจน์ เหรียญกิจการ นายช่างสำรวจชำนาญงาน ส.ป.ก.กาญจนบุรี และนายพยุง เหลี่ยมจงกล นายช่างโยธาชำนาญงาน ส.ป.ก.กาญจนบุรี นำประกาศขับไล่นายทุนครอบครองที่ดินมากกว่า 500 ไร่ ออกนอกพื้นที่ภายใน 30 วัน ประเดิมแปลงวัดเสือ แปลง น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์ แม่แลนด์แอนด์เฮ้าส์ รวมทั้งที่ติดแม่น้ำแควใหญ่ และแปลงไร่อ้อย

นายวัชรินทร์ วากะมะนนท์ ส.ป.ก.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 36/2559 ลงวันที่ 5 ก.ค.2559 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาในการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป มาจัดสรรให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกินตามนโยบายจัดที่ดินชุมชนในรูปแบบสหกรณ์ โดย ส.ป.ก.กาญจนบุรี มีแปลงเป้าหมาย 16 แปลง เนื้อที่จำนวน 17,566.01 ไร่ และได้ติดประกาศหน้าแปลงตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.59 ที่ผ่านมา

จาก 16 แปลงไม่มีผู้ครอบครองนำเอกสารมายื่นแสดงเพื่อคัดค้าน จำนวน 4 แปลง ประกอบด้วยที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 9 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี เนื้อที่ 603.73 ไร่ พื้นที่หมู่ 3 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย เนื้อที่ 529.06 ไร่ และพื้นที่หมู่ 5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จำนวน 2 แปลง คือที่ดินแปลงของ น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์ ที่เข้าพบ ส.ป.ก.กาญจนบุรี เพื่อส่งคืนที่ดินให้กับรัฐไปก่อนหน้านี้ จำนวน 1,263 ไร่ และแปลงที่ดินเนื้อที่จำนวน 1,042 ไร่ ของวัดป่าหลวง–ตาบัว ญาณสัมปันโน หรือวัดเสือ รวมเนื้อที่ทั้ง 4 แปลง จำนวน 3,326.99 ไร่ และที่ดินทั้ง 4 แปลงได้ครอบกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“ดังนั้น วันนี้จึงดำเนินการในขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่ 3 ด้วยการนำประกาศคำสั่งให้ผู้ครอบครองที่ดินออกจากพื้นที่ และให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอื่นใดในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 แปลง ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ หากพ้นกำหนดระยะเวลา 30 วันแล้ว ผู้ครอบครองที่ดินยังเพิกเฉย หรือฝ่าฝืนคำสั่ง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจะเข้าดำเนินการยึดและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทันที โดยผู้ครอบครองที่ดินจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากพบว่าอาคารที่มีอยู่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ส.ป.ก.ก็จะพิจารณาให้คงอยู่ตามเดิม หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ จะออกคำสั่งให้เรียกบุคคลเพื่อให้มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ต่อไป” นายวัชรินทร์ วากะมะนนท์ ส.ป.ก.กาญจนบุรีกล่าว.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 ส.ค. นายวัชรินทร์ วากะมะนนท์ ส.ป.ก.กาญจนบุรี พร้อมด้วยนายสุขสันต์ คงเจริญ นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์ นิติกร ส.ป.ก.กาญจนบุรี นายไพโรจน์ เหรียญกิจการ นายช่างสำรวจชำนาญงาน ส.ป.ก.กาญจนบุรี... 16 ส.ค. 2559 09:12 16 ส.ค. 2559 09:12 ไทยรัฐ